placeholder

Študij na FD / Vpisni postopek

Razpis in navodila za vpis v študijski program Dizajn 1. stopnja

Razpis in navodila za vpis v študijski program Dizajn 2. stopnja

Razpis in navodila za vpis v študijski program Dizajn – Dizajn management in Nakit

Več informacij o vpisnem postopku:

Mileva Misković
Vodja referata za študentske zadeve Fakultete za dizjan
E-pošta: referat@fd.si
Telefon: 059 23 5010 in 031 383 883

Kandidati, ki se želijo vpisati v DODIPLOMSKI ali PODIPLOMSKI študijski program DIZAJN morajo opraviti PREIZKUS NADARJENOSTI za študij dizajna.

Če bo preizkus nadarjenosti uspešno opravilo večje število kandidatov kot je razpisnih mest, bo komisija za sprejemne izpite FD število kandidatov sprejela na osnovi naslednjih kriterijev:

Za vpis na dodiplomnski študijski program:
•    uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90%  točk
•    splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 5% točk
•    splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk

Za vpis na podiplomski študijski program:
•    splošni uspeh pri študiju prve stopnje (povprečje ocen): 10%  točk
•    ocena diplomskega dela: 10% točk
•    uspeh pri preizkusu nadarjenosti: 80 % točk

Podrobnejša razlaga preizkusa nadarjenosti se nahaja v PRAVILNIKU ZA SPREJEMNE IZPITE NA FD.

Kontaktna oseba:

Mileva Misković
Vodja referata za študentske zadeve Fakultete za dizjan
E-pošta: referat@fd.si
Telefon: 059 23 5010 in 031 383 883

INFORMATIVNI DNEVI V LETU 2019:

DODIPLOMSKI:  PETEK, 15. FEBRUAR in SOBOTA, 16.FEBRUAR

Lokacija: Fakulteta za dizajn, Prevale 10, 1236 Trzin.

Za vse dodatne informacije o informativnih dnevih se obrnite na Referat za študentske zadeve (ga. Mileva Mišković) na tel. 059 23 50 10 ali referat@fd.si.

MAGISTRSKI ter DODIPLOMSKI – IZREDNI:

22. 7. – ponedeljek – 13:00 (lokacija Prevale 10, Trzin)
26. 8. – ponedeljek – 13:00 (lokacija Prevale 10, Trzin)
9. 9. – ponedeljek – 13:00 (lokacija Prevale 10, Trzin)

Zainteresirani kandidati, ki se ne morejo udeležiti informativnih dni, se lahko udeležijo individualne predstavitve programa PO PREDHODNI NAJAVI V REFERATU ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE.

Vljudno vabljeni!

Vpis v 2. in/ali 3. letnik po merilih za prehode

Za vpis v 2. in 3. letnik se prijavite z obrazcem »Prijava za vpis v študijskem letu za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode«, ki ga lahko najdete na spletni straniwww.vpis.uni-lj.si. Obrazec natisnete, izpolnite in ga s priloženimi dokazili (potrjen izpis ocen ter potrjeni učni načrti za posamezne predmete), s priporočeno pošto pošljete na naslov: Fakulteta za dizajn, Prevale 10, »vpis v višji letnik«, 1236 Trzin.

Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik redno na vsako smer vpiše 5 študentov in enako število na vsako smer v 3. letnik redno.

Vzporednega študija nimamo razpisanega.

Image Map