placeholder

Razvoj in strategija

Razvoj Fakultete za dizajn vidimo predvsem znotraj razvoja družbenega okolja. Naše delo je zasnovano za potrebe okolja, v katerega smo vpeti in iz katerega izhajajo povpraševanja, ki jih pridobljena znanja lahko uresničujejo.

V prihodnosti bomo posebno pozornost posvetili kakovosti izvedbe študija, okrepili bomo mednarodno mobilnost profesorjev in študentov in znanstveno-raziskovalno ter umetniško dejavnosti.

Področja razvoja:

RAZVOJNO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST

– Spremljanje svetovnih trendov na področju dizajna, znanosti o materialih in tehnologijah
– Evidentiranje potreb slovenskega gospodarstva in obrti pri razvoju novih blagovnih znamk ter proizvodov
– Oblikovanje ekspertnih multi-disciplinarnih timov iz vrst slovenskih in tujih strokovnjakov iz akademske in gospodarske sfere
– Priprava idejnih študij in prototipov novih izdelkov z vidika estetike, funkcionalnosti, tehnološke izvedljivosti, ekološke neoporečnosti in tržne zanimivosti
– Objava izsledkov in primerov dobre prakse

IZOBRAŽEVANJE

Prioriteta Fakultete za dizajn je osnovanje t.i. »trikotnikov znanja« (izobraževanje – raziskovanje – gospodarstvo). Preko raziskovalnih nalog in praktičnih del se študente usmerja v kreativno oblikovalsko okolje. Posledično izobraževalni proces aktivno deluje ter krepi vezi z gospodarstvom in raziskovalnimi inštitucijami, kar dolgoročno zagotavlja mreženje med nosilci in porabniki znanja.

SVETOVANJE IN STORITVE ZA GOSPODARSTVO IN OBRT

– Izvajanje študijske prakse v industriji
– Prenos in integracija specialističnih strokovnih znanj s področja dizajna, materialov, tehnologij in marketinga
– Sodelovanje pri raziskavah trga in spremljanju sodobnih svetovnih trendov
– Interdisciplinarno strokovno svetovanje na področju razvoja novih izdelkov z vidika dizajna, materialov, tehnologij in tržne privlačnosti

Strateški načrt z vizijo, poslanstvom in dolgoročnimi cilji Fakultete za dizajn

Image Map