placeholder

Predstavitev / Članstva

Fakulteta za dizajn je aktivna članica naslednjih združenj:

1.Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki kot učinkovit gospodarski lobi zastopa interese podjetij v odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj. Članom, med katerimi je tudi FD zagotavlja nove priložnosti za razvoj, konkurenčnost in prodor na tuje trge.

2. SGLTP, Slovenska Gozdno-Lesna Tehnološka Platforma
Na pobudo iniciativne skupine, v kateri so zastopani lesarji, gozdarji in papirničarji, je bila julija 2005 ustanovljena SGLTP, Slovenska gozdno-lesna tehnološka platforma. SGLTP predstavlja nacionalno platformo (National Technology Platforms, NTP) in je sestavni del evropske FTP. V viziji Slovenske gozdno-lesne tehnološke platforme (SGLTP) so definirane prioritete za raziskave tehnologij in razvojnih programov podjetij ter časovni in finančni okvir, na nacionalno strateško najpomembnejših področjih gozdnih virov in lesnih proizvodov.
Fakulteta za dizajn z Inštitutom za dizajn znotraj SGLTP deluje na raziskovalnem področju Oblikovanje.

3. Slovenska Tekstilna Tehnološka Platforma
Slovenska tekstilna tehnološka platforma je forum deležnikov slovenske tekstilne in oblačilne industrije. Ustanovljena je bila novembra 2005 in povezuje podjetja, raziskovalne in izobraževalne institucije, katerih osnovna dejavnost je povezana s tekstilno industrijo.

4. MODEUS, Inovacijski Dizajnerski Center D.O.O., Murska Sobota

5. DITT, Društvo inženirjev in tehnikov Slovenije

6. SBRA, Slovenian Business and Research Association
SBRA oziroma SGRZ, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje, je bilo ustanovljeno 12. maja 1999 kot edino nevladno predstavništvo slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere v Bruslju. Člani SGRZ so podjetja, raziskovalne institucije, gospodarska združenja, izobraževalne organizacije, javne ustanove ter lokalne skupnosti.

7. 9. razvojna skupina za kreativne industrije

8. DOS, Društvo oblikovalcev Slovenije
Društvo oblikovalcev Slovenije (DOS) je bilo ustanovljeno leta 1951 in je od tedaj edino stanovsko združenje v Sloveniji, ki združuje vse oblikovalske profile. DOS združuje v svojih vrstah vrhunske ustvarjalce z različnih področij, industrijskega in grafičnega oblikovanja, scenografije, kostumografije, fotografije,… Osrednji cilji društva so promocija stroke, organizacija preglednih razstav in drugih oblik javnih predstavitev dela članov društva, vzpostavitev vezi med stroko in njenimi uporabniki/naročniki.

9. Razvojni center kreativne pohištvene industrije RC31
Fakulteta za dizajn je v RC31 vključena znotraj projekta SA 1.1 – Razvoj novih produktov.
Razvoj novih produktov, za stanovanjske in javne prostore, je jedro celotnega RC31. Njegov namen je dvig mednarodne konkurenčne sposobnosti slovenske pohištvene industrije, povečanje mednarodne prepoznavnosti blagovnih znamk in izboljšanje kulture bivanja. Cilj projekta je razvoj produktov z visoko dodano vrednostjo za izbrane mednarodne trge in različne ciljne skupine. Razvoj izdelkov in s tem povezane eksperimentalne raziskave bodo temeljile na okolju prijaznih tehnologijah in ekoloških materialih. Razvoj bo potekal v multidisciplinarnih timih, ki bodo povezali vse ključne vidike razvoja.
Trajanje projekta: 2011 – 2014

10. Razvojni center interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva, INTECH-LES
Razvojni center INTECH–LES bo postavil temelje za uspešnejše poslovanje celotne lesno predelovalne industrije in pozitivno vplival na razvoj Notranjsko-kraške regije. V okviru Razvojnega centra delujejo tri projektne skupine: Novi izdelki in storitve, Nove tehnologije ter Podporne rešitve. Razvojni center bo iz izhodišča lesa kot temeljnega materialnega gradnika nizkoogljične družbe prihodnosti v okviru svojega delovanja zaobjel razvoj tehnologij in rešitev od primarne predelave do visokotehnoloških rešitev izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Temeljni cilj projekta je razvoj energetsko samozadostnih mobilnih bivalnih enot.
Trajanje projekta: 2011 – 2014

Članstva v mednarodnih društvih/združenjih

Image Map