Erasmus

Mednarodna dejavnost / Erasmus

Kaj je ERASMUS+?

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020.

Cilja programa Erasmus+ sta povečanje znanja, spretnosti in zaposljivosti  ter modernizacija izobraževanja, usposabljanja in dela za mlade. Sedemletni program bo imel proračun v višini 14,7 milijard €, kar predstavlja 40 % več v primerjavi z do sedanjimi porabljenimi sredstvi znotraj programa Erasmus VŽU in kaže zavezanost EU k vlaganju na teh področjih.

V okviru programa Erasmus+ bo lahko več kot 4 milijone Evropejcev študiralo, opravljalo prakso in prostovoljno delo v tujini in tako pridobivalo neprecenljive delovne izkušnje. Poleg zagotavljanja štipendij za posameznike, bo program Erasmus+ podpiral mednarodna partnerstva med izobraževalnimi ustanovami, podjetji in mladinskimi ustanovami ter organizacijami in tako spodbujal sodelovanja in povezanja med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom za odpravo težav s katerimi se soočamo v Evropi. Prav tako bo podpiral nacionalna prizadevanja za posodobitev izobraževalnih sistemov, sistemov usposabljanja in mladine.

Več o programu Erasmus+ si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije.

ERASMUS+ na Fakulteti za dizajn

Na Fakulteti za dizajn v Ljubljani sodelujemo v Erasmus+ programu od akademskega leta 2007/2008.
Erasmus+ institucionalni koordinator na FD je mag. Ariana Ferfila.
Erasmus koda: SI LJUBLJA09

ERASMUS+ MINIMALNI POGOJI ZA ŠTUDENTE:

Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki ima v celotnem času študija ali praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na FD. Študent lahko v tujini  z namenom študija biva od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (dodiplomskem in magistrskem študiju). Z namenom prakse pa od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija.

Praktično usposabljanje v tujini lahko opravljajo tudi mladi diplomanti v obdobju 12 mesecev po diplomi.

Pravilnik o med-univerzitetni mobilnosti študentov (Pdf.)
Erasmus Policy Statement (Pdf.)
Erasmus University Charter (Pdf.)

RAZPIS ERASMUS+ 2016/2017

MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA v študijskem letu 2016/2017 – razpis in prijavnica

MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA v študijskem letu 2016/2017 – razpis in prijavnica

Europass CV template SLO (Word doc.), Europass CV template ENG (Word doc.) – Navodila za izpolnjevanje

RAZPIS ERASMUS+ 2017/2018

MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA v študijskem letu 2017/2018 – razpis in prijavnica

MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA v študijskem letu 2017/2018 – razpis in prijavnica

MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA v študijskem letu 2018/2019 – razpis in prijavnica

Europass CV template SLO (Word doc.), Europass CV template ENG (Word doc.) – Navodila za izpolnjevanje

MOBILNOST OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ 2017/2018 – razpis in prijavnica
Staff-Mobility-Agreement-teaching (dokument) in Staff-Mobility-Agreement training (dokument)

RAZPIS ERASMUS+ 2018/2019

MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA v študijskem letu 2018/2019 – razpis in prijavnica

MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA v študijskem letu 2018/2019 – razpis in prijavnica

Europass CV template SLO (Word doc.), Europass CV template ENG (Word doc.) – Navodila za izpolnjevanje

Možnost štipendiranja mobilnosti študentov iz socialno šibkejših okolij za obdobje od leta 2018 do leta 2020

Cilji programa Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij je izboljšanje  udeležbe študentov iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini (mednarodna mobilnost) ter posledično povečanje učinka mednarodne mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti.

Program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij se bo izvajal kot neposredna potrditev operacije – program potencialnega upravičenca, ki je bil predhodno izbran prek programa Erasmus+. Upravičen strošek programa je spodbuda za socialno šibkejše v višini 200,00 EUR oziroma 220,00 EUR na mesec, kot strošek na enoto.

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada / Evropskega sklada za regionalni razvoj / Evropskega socialnega sklada oziroma v primeru dveh ali več skladov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

MOBILNOST OSEBJA Z NAMENOM POUČEVANJA v študijskem letu 2018/2019 razpis in prijavnica

MOBILNOST OSEBJA Z NAMENOM USPOSABLJANJA v študijskem letu 2018/2019  – razpis in prijavnica

RAZPIS ERASMUS+ 2019/2020

MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA v študijskem letu 2019/2020 – razpis in prijavnica

MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA v študijskem letu 2019/2020 – razpis in prijavnica

Partnerske institucije ERASMUS+

Fakulteta za dizajn ima podpisane bilateralne sporazume s prek 40 institucijami iz kar 20 držav partneric znotraj Erasmus programa.

Seznam vseh institucij nadete tukaj -> Seznam partnerskih institucij(PDF)

Vzorec bilateralnega sporazuma: Erasmus+ bilateralni sporazum (Word doc.)

Dokumenti ERASMUS+

Študijska izmenjava: Študijski sporazum/Learning Agreement (Word doc.)

Študijska praksa: Training agreement and Quality commitment (Word doc.)

Potrdilo o trajanju izmenjave/Confirmation of mobility (Word doc.)

Koristne povezave in dokumenti ERASMUS+

ECTS Uporabniški priročnik 

ESN Students Guidebook – Successful Recognition 

Spletna stran slovenske nacionalne agencije CMEPIUS o programu Eramsus+: http://www.erasmusplus.si/

Uradna stran Erasmus+ programa (Evropska komisija): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

European Student Housing Project MY FLAT SHAREhttp://www.myflatshare.com/ 

Erasmus+ Spletna jezikovna podpora (OLS)

OLS je možnost, ki jo program Erasmus+ nudi študentom udeležencem Erasmus+ dolgoročnih mobilnosti (tj. izmenjav daljših od 2 mesecev) in omogoča ovrednotenje jezikovnega znanja na podlagi  Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike.

Študentom, ki odhajajo na izmenjavo za prakso ali študij in bodo pri svojem študiju ali praksi uporabljali enega od jezikov – BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK, SV , bo na voljo spletno preverjanje znanja pred odhodom na izmenjavo in po vrnitvi ter brezplačni spletni jezikovni tečaji v času študija ali opravljanja prakse.

Več o tej temi najdete tukaj.

Image Map