Članstva v mednarodnih društvih

Mednarodna dejavnost / Članstva v mednarodnih društvih

A.L.I.C.E.
Z namenom promocije, ozaveščanja pomena in vloge oblikovanja v razvoju trajnostne družbe in oblikovanja kot interdisciplinarnega intelektualnega procesa, ki je usmerjen k uporabi ter aplikaciji raziskovalnih rezultatov v končne produkte, je Fakulteta za dizajn iz Ljubljane ustanovila interesno skupino z imenom A.L.I.C.E (Architecture | Landscape | Interiors | Culture | Emotions). Skupina A.L.I.C.E. je namenjena tako strokovnjakom, profesorjem, pedagogom kot tudi študentom, ki bodo v njej sodelovali na različnih nivojih, z različnimi prispevki in na različnih interdisciplinarnih projektih.
Več na alice.fd.si

BORDER CROSSING
Od leta 2011 Fakulteta za dizajn, smer Notranja oprema in Katedra za notranjo opremo in arhitekturo prostora, sodeluje na mednarodni platformi treh univerz in treh fakultet iz Združenih držav Amerike, Škotske in Slovenije. Tri inštitucije, trije državni koordinatorji, več smeri oblikovanja, čez 150 študentov, več kot 10 mentorjev družno oblikujemo projekt in medkulturno komunikacijo, ki nas spremljana na, za javnost zaprti, spletni strani Border Crossing. Letošnji naslov projekta in raziskovanja je MACRO/MICRO/MEZZO_INTERSPACE. Poleg glavnega projekta raziskujemo tudi različne vrste identitet in medsebojne kulturne in identitetne korelacije.

GIDE, Group of International Design Education
GIDE je mednarodni konzorcij visokošolskih zavodov s področja oblikovanja, ki sodelujejo z namenom obogatiti izkušnje študentov na področju 3D, arhitekture in notranje opreme. Konzorcij je bil ustanovljen leta 2003. Skupino sestavlja sedem partnerskih institucij iz VB, Belgije, Nemčije, Italije, Švice, Slovenije in Škotske.
Institucije partnerice:

DME – Design Management Europe
Design Management Europe Award je edino tovrstno združenje v Evropi, ki združuje 24 partnerjev članic iz 17 držav z namenom strateško spodbujati Design Management na vseh nivojih delovanja.
Sosled sodelovanja med Fakulteto za dizajn in DME Award je novo nastali študijski program Design Management, ki je v postopku akreditacije.

EAIE, European Association for International Education
EAIE je neprofitna organizacija, ki spodbuja internacionalizacijo visokega šolstva tako v Evropi kot po celem svetu. Člani organizacije, trenutno jih je več kot 1.800, so posamezniki, strokovnjaki na področju mednarodnega izobraževanja, od rektorjev, profesorjev do koordinatorjev mednarodnih izmenjav.

WDO, World Design Organization
WDO, prej znana kot Mednarodno združenje industrijskega oblikovanja (ICSID), je mednarodna nevladna organizacija, ki promovira industrijsko oblikovanje in njene sposobnosti ustvarjanja boljših proizvodov, sistemov, storitev in izkušenj; boljše poslovno okolje in gospodarske subjekte; in ne nazadnje boljše okolje in družbo.

WDO ima v Organizaciji Združenih narodov poseben svetovalni status. Sestavlja jo 140 članov iz 40 držav po svetu.

Image Map