placeholder

Aktualno / Tečaj Oblikovanje prostora (nadaljevalni)

Nadaljevalni tečaj Oblikovanje prostora

Na Fakulteti za dizajn bomo v okviru Vseživljenjskega učenja organizirali NADALJEVALNI TEČAJ OBLIKOVANJE PROSTORA v obsegu 120 ur. Namenjen vsem, ki želijo poglobiti znanje na področju oblikovanja in opremljanja notranje opreme, ter vsem, ki so predhodno že obiskovali tečaj Oblikovanje prostora 1.

Tečaj bomo izvajali v popoldanskem času in sicer med 16.30 in 20.30. uro, enkrat tedensko.

Cena tečaja znaša 846,00 eur. Nudimo tudi plačevanje na 10 obrokov, torej znaša mesečni obrok 84,60 eur.

Prijave so možne do 21.09.2018.

V kolikor bo prijavljenih manj kot 10 udeležencev, se tečaj ne bo izvajal.

Vsebina programa:

Vsebina programa temelji na analizi, primerih in primerjavi  notranje opreme v bivalnih prostorih znotraj enodružinske hiše. Delo v prvem sklopu predmeta se osredotoča predvsem na osnovna teoretska izhodišča, v drugem sklopu pa se dotika tehničnega znanja načrtovanja prostorov bivanja, ter razvijanju svojega lastnega kreativnega izraza in razmišljanja skozi risbo.

Pri izdelavi glavnega projekta kandidat združuje tako novo pridobljena znanja kot znanja pridobljena v začetnem tečaju Oblikovanje prostora 1.

 1. Uvodno predavanje (5 ur)
 • Razdelitev projektov (hiša – Jelovica) in stilov,
 • spoznavanje osnov oblikovanja enodružinske hiše,
 • zbiranje informacij za izdelavo idejne zasnove.
 1. AutoCAD (20 ur)
 • Nadgradnja osnovnega 2D znanja programa,
 • izris tlorisa enodružinske hiše ter skupnih pogledov,
 • postavitev lista (znak, glava, legenda),
 • tiskanje (model, layout),
 • oblikovanje zaključnih map.
 1. Posamezni funkcionalni sklopi znotraj enodružinske hiše (90 ur)

Kuhinja z jedilnico (10 ur), Dnevna soba (10 ur), Spalnica (10 ur), Otroška soba (10 ur), Kopalnica in WC (10 ur), Pisarna (10 ur), Vhod, hodniki in stopnišče (10 ur), Tehnični prostori (Utility, Shramba, Kurilnica) (10 ur), Atrij + vrt (10 ur)

Teoretični del:

 • analiza in zakonitosti prostora, koncept, stil,
 • dimenzioniranje in standardizacija pohištva,
 • svetloba, umetnost osvetljevanja,
 • psihologija barv v prostoru,
 • ergonomija, antropometrija,
 • akustika

Praktični del:

 • tlorisi (oprema, instalacije, tlaki, osvetlitev),
 • prerezi,
 • barvne študije in izbor materialov glede na predhodno podani stil,
 • popis opreme in materialov,
 • javna predstavitev naloge in zagovor ideje z uporabo kritične analize pri evalvaciji lastnih nalog v odnosu do drugih idej.
 1. Zaključek (5 ur)

Vrednotenje svojega dela in prezentacija projekta, strukturno povezanega v celoto.

Image Map