SUBTRACTION CUTTING by Julian Roberts na Fakulteti za dizajn – 10. in 11.5.2017

Aktualno / SUBTRACTION CUTTING by Julian Roberts na Fakulteti za dizajn – 10. in 11.5.2017

SUBTRACTION CUTTING by Julian Roberts na Fakulteti za dizajn – 10. in 11.5.2017
10. in 11. maja 2017 smo na Fakulteti za dizajn, pridruženi članici univerze na Primorskem, v sklopu projekta Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016 – 2018, gostili mednarodno priznanega oblikovalca in predavatelja na Royal College of Art v Londonu Julian Roberts-a iz UK.
Julian Roberts je s študenti vseh treh letnikov oblikovanja tekstilij in oblačil izvedel delavnico kreativnega krojenja Subtraction Cutting (https://subtractioncutting.tumblr.com/), ki jo izvaja po celem svetu. Predstavil je njegovo eksperimentalno metodo krojenja, kjer izhaja iz dveh kosov tekstilije sestavljene v obliki “predora oz. valja” in krojnih delov oblačil (npr. zgornji del obleke, rokav itd.), ki jih na zanimiv način poveže in ustvari nove kreacije.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 

Utrinki iz delavnice Subtraction Cutting z Julianom Robertsom:

Image Map