placeholder

Študij na FD / Vpisni postopek

Preizkus nadarjenosti za študij dizajna je sestavljen iz pisnega dela, kjer se preverja sposobnost kandidata glede na:
•    nadarjenost za oblikovanje,
•    kreativnost,
•    sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja,
•    sposobnost za likovno dojemanje (prostorska predstava),
•    kvaliteto izvedbe.

Na ustnem delu izpita se preverja:
•    motive in afiniteto do dizajna,
•    sposobnost kritičnega mišljenja,
•    sposobnost abstraktnega mišljenja,
•    ustvarjalnost,
•    povezovanje vsebin,
•    retorične sposobnosti.

Če bo preizkus nadarjenosti uspešno opravilo večje število kandidatov kot je razpisnih mest, bo komisija za sprejemne izpite FD število kandidatov sprejela na osnovi naslednjih kriterijev:
•    uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90%  točk
•    splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 5% točk
•    splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk

INFORMATIVNI DNEVI V LETU 2018:

PETEK, 9. FEBRUAR:

OB 10.00:
VIZUALNE KOMUNIKACIJE pred. št. 5, I. nadstr.
NOTRANJA OPREMA pred. št. 7, II. nadstr.

OB 12.00:
TEKSTILIJE IN OBLAČILA pred. št. 1, pritličje
DIZAJN MANAGEMENT pred. št. 6 (KC), II. nadstropje
NAKIT pred. št. 8, II. nadstr.

OB 14.00:
VIZUALNE KOMUNIKACIJE pred. št. 5, I. nadstr.
NOTRANJA OPREMA pred. št. 7, II. nadstr.

SOBOTA, 10. FEBRUAR:

OB 10.00:
VIZUALNE KOMUNIKACIJE pred. št. 5, I. nadstr.
NOTRANJA OPREMA pred. št. 7, II. nadstr.

OB 12.00:
TEKSTILIJE IN OBLAČILA pred. št. 1, pritličje
DIZAJN MANAGEMENT pred. št. 6 (KC), II. nadstropje
NAKIT pred. št. 8, II. nadstr.

OB 14.00:
VIZUALNE KOMUNIKACIJE pred. št. 5, I. nadstr.
NOTRANJA OPREMA pred. št. 7, II. nadstr

Lokacija: Fakulteta za dizajn, Prevale 10, 1236 Trzin.

Za vse dodatne informacije o informativnih dnevih se obrnite na Referat za študentske zadeve (ga. Mileva Mišković) na tel. 059 23 50 10 ali referat@fd.si.

Vljudno vabljeni!

Vpis v 2. in/ali 3. letnik po merilih za prehode

Za vpis v 2. in 3. letnik se prijavite z obrazcem »Prijava za vpis v študijskem letu za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode«, ki ga lahko najdete na spletni straniwww.vpis.uni-lj.si. Obrazec natisnete, izpolnite in ga s priloženimi dokazili (potrjen izpis ocen ter potrjeni učni načrti za posamezne predmete), s priporočeno pošto pošljete na naslov: Fakulteta za dizajn, Prevale 10, »vpis v višji letnik«, 1236 Trzin.

Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik redno na vsako smer vpiše 5 študentov in enako število na vsako smer v 3. letnik redno.

Vzporednega študija nimamo razpisanega.

Image Map