Študij na FD

Študij na FD

Študiraj na Fakulteti za dizajn in postani dipomirani dizajner/dizajnerka (I. STOPNJA) ali magister/magistrica dizajna (II. STOPNJA)!

Sodobna študijska programa- visokošolski strokovni študijski program »DIZAJN« in magistrski študijski program “DIZAJN” sta zasnovana skladno z bolonjsko deklaracijo in smernicami, ki jih narekujejo direktive razvoja visokega šolstva, po zgledu primerljivih sorodnih programov v tujini.

Študijska programa obsegata naslednje smeri:  Notranja oprema, Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije, Dizajn management in Nakit ( I. stopnja) in poleg TEMELJNIH PREDMETOV ponujata še IZBIRNE predmete, kjer študenti pridobijo možnost nadgradnje splošnih znanj s specifičnimi znanji iz stroke, glede na izbrano področje.

Interdisciplinarno naravnani poklic dizajnerja, postaja vse bolj potreben in iskan poklic ne le v slovenskem prostoru, temveč tudi v svetu. Diplomantom FD so odprta zaposlitvena mesta v gospodarskih panogah, kjer se razvijajo tako tehnološko kot oblikovalsko vrhunsko izdelani izdelki z visoko dodano vrednostjo, na področju oblikovanja in načrtovanja notranje opreme, oblikovanja tekstilij in oblačil, vizualnih komunikacij ter nakita. Prednost poklica oblikovalca, ki se izobražuje na naši fakulteti je v tem, da študenti pridobijo praktična znanja o procesu oblikovanja, od ideje do realizacije ter znanja, ki jim omogočajo, da vstopijo na lastno podjetniško pot in zasnujejo lastno blagovno znamko.

Diplomanti smeri dizajn management združuje teorijo in prakso iz disciplin oblikovanja, tehnologije, podjetništva in trženja ter podaja potrebne veščine za upravljanje in prehajanje med temi področji. Študenti, ki se bodo odločili za študij na smeri Dizajn management bodo pridobivali znanja ne le kot praktični oblikovalci znotraj oblikovalskega tima, temveč kot njihovi vodje. Njihova naloga bo, da z vodenjem multi-funkcijskih timov zagotovijo optimalen oblikovalski rezultat.

Pedagoško delo

Študijske vsebine temeljijo tako na umetniškem kot tudi na znanstveno-raziskovalnem delu nosilcev predmetov, saj so vsi visokošolski učitelji bodisi uspešni umetniki, z uveljavljenimi in priznanimi umetniškimi deli doma in v tujini, bodisi uspešni razsikovalci, kar dokazujejo s svojimi znanstveno-razsikovalnimi referencami. Pedagoško delo na FD je organizirano po principu D´school in sicer znotraj studijev in laboratorijev, kjer delujejo skupine, sestavljene iz interdisciplinarnih in multidisciplinarnih študentskih in mentorskih timov. Zaradi izkušenj, ki jih študenti pri tovrstnem delu pridobivajo, so sposobni sodelovanja tudi v skupini, kjer lahko uveljavljajo pluralizem mnenj in pogledov.

 Znanstveno – raziskovalno in umetniško delovanje

Mednarodni, nacionalni in interni projekti, ki jih vodijo visokošolski učitelji FD, so vsebinsko povezani s področjem, ki ga naši raziskovalci razvijajo. Rezultate  izvedenih projektov in analitično in primerjalno vključujemo v posamezne projekte znotraj študijskega programa in na ta način krepimo prenos dosežkov umetniškega, znanstvenega, raziskovalnega in strokovnega dela v javnost in prakso. Za delo na raziskovalno-razvojnem področju ima FD dve raziskovalni skupini: raziskovalno skupino za kulturo bivanja in raziskovalno skupino za tekstilije in oblačila. Pri svojem delu člani raziskovalnih skupin sodelujejo z univerzami, raziskovalnimi inštituti in laboratoriji doma in po svetu.Rezultate  svojega dela objavljajo v revijah z indeksom citiranja in v strokovnih revijah s področja delovanja. Pohvalijo se lahko z več patenti in modeli.

Umetniška dejavnost FD predstavlja sodelovanje na projektih z izrazitim umetniškim, izraznim in konceptualnim pristopom, pri katerem se dizajn uveljavlja kot družbeno angažirano področje delovanja. Zaradi svojega poslanstva, ki v srži prežema celoten pedagoški proces, je umetniško delovanje vključeno v vse predstavitve, razstave, raziskave, publikacije in javno pojavnost. Študenti in profesorji sodelujejo v različnih projektih in razstavah. Svojo umetniško komponento pa krepijo tudi v mednarodnem okolju – s članstvom v mednarodnih oblikovalskih združenjih.

Povezovanje z gospodarstvom

FD je vključena v razvejano mrežo povezav z okoljem in sodi med pomembnejše soustvarjalce slovenskega gospodarskega in družbenega življenja na svojem področju delovanja. Za gospodarstvo in družbo je izrednega pomena znanje, ki se iz FD prenaša v slovenske gospodarske subjekte preko inovacij, patentov in razvojnih projektov, ki prinašajo podjetjem dodano vrednost pri oblikovalskih in tehnoloških rešitvah in izvedbi novih izdelkov. V izvajanje študijskega programa FD intenzivno vključuje strokovnjake iz gospodarskih panog ter jih uspešno povezuje s študenti. FD je sodelovanje z gospodarstvom institucionalizirala leta 2011 z ustanovitvijo Centra za kreativne pohištvene industrije RC31 in Razvojnega centra interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva, Intechles, ki predstavljata vez med akademsko, lokalno in gospodarsko sfero. Z gospodarstvom se FD povezuje preko lastnih laboratorijev, Hiše za dizajn management in inovacije in  Kariernega centra FD.

Image Map