ŠTUDENTSKI SVET 2017/2018 DO 2019/2020

Aktualno / ŠTUDENTSKI SVET 2017/2018 DO 2019/2020

Spoštovani študenti Fakultete za dizajn,

seznanjamo vas, da so dne 19.2.2018 potekale redne volitve članov v študentski svet FD.
V sredo 8.3.2018, je ŠS FD sklical 1. konstitutivno sejo, na kateri so se predstavili novi člani ŠS.

Člani ŠS FD za obdobje dveh let so sledeči:

Študijska smer NOTRANJA OPREMA
Pia Mršek, 2. letnik – dodiplomski, redno
Sara Kresal, 2. letnik – dodiplomski, redno

Študijska smer TEKSTILIJE IN OBLAČILA
Valentina Kolander, 2. letnik – dodiplomski, redno
Hana Jerlah, 1. letnik – dodiplomski, redno

Študijska smer VIZUALNE KOMUNIKACIJE
Mojca Kotnik, 1.letnik – dodiplomski, redno
Tami Kenda, 1. letnik – dodiplomski, redno

Študijska smer DIZAJN MANAGEMENT
Anamarija Klaužar, 1. letnik – dodiplomski, izredno
Anja Črnič, 1. letnik – podiplomski, izredno

VODSTVO ŠS FD
Predsednica ŠS FD: Mojca Kotnik
Podpredsednica ŠS FD: Valentina Kolander

Tajnik ŠS FD: Pia Mršek

PREDSTAVNIKI ŠTUDENTOV V ORGANIH FD
V Komisiji za kakovost: Anja Črnič
V Komisiji za študijske zadeve: Sara Kresal
V Komisiji za intelektualno lastnino: Tami Kenda

Image Map