SOBOTNA AKADEMIJA – PRIPRAVLJALNI TEČAJI ZA SPREJEMNE IZPITE NA FAKULTETI ZA DIZAJN

Aktualno / SOBOTNA AKADEMIJA – PRIPRAVLJALNI TEČAJI ZA SPREJEMNE IZPITE NA FAKULTETI ZA DIZAJN

Smeri:

NOTRANJA OPREMA
TEKSTILIJE IN OBLAČILA (NOV IZBIRNI MODUL STILIZEM PROSTORA)
VIZUALNE KOMUNIKACIJE
DIZAJN MANAGEMENT
NAKIT – NOVA SMER V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

SOBOTNA AKADEMIJA se bo izvajala na sedežu Fakultete za dizajn v Trzinu, Prevale 10.  Udeleženci se lahko prijavijo na poljubno število Sobotnih akademij.
Cena posamezne Sobotne akademije znaša 50,00€ + 22%DDV = 61,00€.  Račun vam bomo poslali na vaš naslov, ki bo naveden na spletni prijavnici.

Več informacij na :
Petra Kocjančič
E-pošta: petra.kocjancic@fd.si
Telefon: 059 23 5004

SOBOTNA AKADEMIJA ZA EKO INOVACIJE IN TRAJNOSTNO OBLIKOVANJE

24.3.2018 / 9.00 – 13.00 ure
Predavatelj: višji predavatelj Almina Durakovič, mag.dizajna
Na Sobotni akademiji za eko inovacije in trajnostno oblikovanje bodo udeleženci spoznali pomen eko inovacij ter izjemen in neizogiben proces trajnostnega oblikovanja. Dizajn ni le oblikovanje izdelkov, temveč je proces, ki ustvarja boljši svet, zato imamo tu oblikovalci pomembno vlogo. Ob upoštevanju ekologije, trajnosti, socialne povezanosti in družbene odgovornosti, lahko s premišljenim procesom oblikujemo izdelke ter storitve, ki bodo pripomogle k boljšemu sobivanju in večji kakovosti življenja. Eko inovacija, kot eno izmed glavnih gonil trajnostnega delovanja, lahko izboljša varstvo okolja in pripomore k učinkovitejši rabi virov, saj je ključ k spreminjanju vzorcev porabe in proizvodnje. V praktičnem delu bodo udeleženci samostojno oblikovali idejni koncept eko inovacije.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA STILIZEM PROSTORA

14.4.2018 / 9.00 – 13.00 ure
Predavatelj: doc. Inge Kalan Lipar
Na Sobotni akademiji za stilizem prostora se bodo udeleženci seznanili z različnimi modernimi stili za oblikovanje prostora in osebnosti. Po analizi in izboru stila bodo udeleženci naredili konceptualno zasnovo preureditve prostora ali izbor stila za določeno namembnost vizualne podobe posameznika. Na podlagi narejene zasnove bodo udeleženci izdelali predstavitveni pano z izborom različnih vrst materialov in barvnih študij v povezavi z izbranim idejnim konceptom.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: škarje, risalne liste A3 format, lepilo, ostanke tekstilnih materialov, kolaž papir.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA ARHITEKTURNO RISBO PROSTORA

21.4.2018 / 9.00 – 13.00 ure
Predavatelj: Živa Slavec, u.d.i.a.
Za arhitekta, inženirja in oblikovalca je veščina risanja bistvena za opravljanje poklica, katerega glavna naloga je predstavitev, komunikacija in izvedba vizij urejanja prostora. Risba je sredstvo za komunikacijo z naročnikom, izvajalcem in ne nazadnje s samim seboj. Na Sobotni akademiji za arhitekturno risbo prostora se bomo spoznali z vsemi vidiki arhitekturno oblikovalske risbe. Naučili se bomo preprostih tehnik razmišljanja in risanja v treh dimenzijah.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: risalni listi A3, svinčnik trdote HB, B ali 2B, radirko in šilček.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA ILUSTRACIJO

12.5.2018 / 9.00 – 13.00 ure
Predavatelj: doc. Darko Birsa
Ilustracija obsega različne veje in tehnike, od slikarske, računalniške, konceptualne, do knjižne in enciklopedične ilustracije, stripa, piktogramov ter ilustracije v povezavi z grafičnim oblikovanjem. Udeležence Sobotne akademije želimo seznaniti z različnimi slogi ter smiselnim izborom tehnik, vezanih na izraznost posamične teme. V praktičnem delu bomo analizirali in izvedli eno temo po izbiri iz predlaganega nabora.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: risalni listi A3, mehki svinčnik ali druga risala, vodene ali akrilne barve, vsaj 1širok ploščat (cca 1,5 cm) in 1 tanek okrogel čopič.

SOBOTNA AKADEMIJA – MOTIVACIJSKA PODJETNIŠKA DELAVNICA V POVEZAVI Z DIZAJN MANAGEMENTOM

12.5. 2018 / 9.00 – 13.00 ure
Predavatelj: izr. prof. dr. Jordan Berginc
Namen delavnice je pojasniti in spodbuditi udeležence, da se vključijo v proces dizajn managementa in na ta način pripomorejo k razvijanju pametnih-inovativnih izdelkov ter vzpostavijo njihovo komercializacijo na trgu. Udeleženci bodo spoznali proces dizajn managementa, podjetniški proces in proces razvoja lastnega X izdelka; prototipiranje in komercializacijo izdelka; “Design thinking” model in spodbujanje inovativnosti. V timu bodo generirali idejo na temo lastnega pametnega izdelka ter izdelali akcijski načrt za razvoj, vodenje in trženje lastnega izdelka. Sledila bo še predstavitev korakov v dizajn managementu izdelka.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA MODNI STILIZEM IN MODNO KOMUNICIRANJE

12.5.2018 / 9.00 – 13.00 ure
Predavatelj: Tea Hegeduš
V zadnjih desetih letih je na področju trendov v modni industriji prišlo do korenitih sprememb, ki producirajo povsem nove, sodobne modne principe. Vloga modnega oblikovalca, čeprav še vedno nujna, postaja vse manj pomembna, med tem, ko vodilno vlogo prevzemajo načini novega vizualnega modnega komuniciranja. Blagovne znamke se namesto pred vprašanjem, kako oblikovati določeno oblačilo, znajdejo pred vprašanjem, kako to oblačilo prodati. Odgovor na to tiči v modnem vizualnem komuniciranju. Slednji tako postaja nujni podaljšek modnega oblikovanja in nepogrešljivi del modnega biznisa. Nova situacija zahteva razvoj drugačnih sposobnosti in znanj, ki jih študij modnega oblikovanja ne zagotavlja, zato v tujini že desetletje obstaja vrsta sodobnih smeri modnega študija. Modno komuniciranja ponuja pridobivanje znanja na področju ključnih konceptov modnega komuniciranja kot so modni stilizem, vizualni merchandising, razumevanje modnega kupca in sodobni fenomen modnega blogginga.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA OBLIKOVANJE MODNIH DODATKOV IN OBLAČIL

19.5.2018 / 9.00 – 13.00 ure
Predavatelj: izr.prof. Tanja Devetak
Na Sobotni akademiji za oblikovanje modnih dodatkov in oblačil seznanili s predstavitvijo nastanka izrisa kolekcij oblačil, vzorcev tekstilij, oblikovanja modnih dodatkov. Spoznali bodo osnovne značilnosti in predstavitvene tehnike. V praktičnem delu bodo na podlagi izbrane teme udeleženci izrisali kolekcijo oblačil in kolekcijo tekstilnih vzorcev v izbrani tehniki. Sobotno akademijo udeleženci zaključijo z izrisano izdelano kolekcijo treh oblačil in izdelanimi tremi vzorci tekstilij.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: listi A3 format, svinčniki, vodenke, tempere, kolažni papir, revijalni in časopisni papir, škarje, tekoče lepilo, ravnilo.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA KONCEPTUALNO OBLIKOVANJE V NAKITU

19.5.2018 / 9.00 – 13.00 ure
Predavatelj: doc. dr. Petra Bole
Namen Sobotne akademije za konceptualno oblikovanje v nakitu je možnost pridobitve znanja s področja, ki se specifično ukvarja z nakitom, s predstavitvijo umetniškega, modnega in industrijskega nakita, v smislu pomena in vloge nakita v današnji družbi. Praktično delo bo temeljilo na konceptualni zasnovi nakita in njegovi praktični izdelavi, s spoznavanjem osnovnih tehnik izdelave nakita.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: svinčnik, čopiči, akrilne barve, olfa nož, ravnila, klešče za oblikovanje žice.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA CELOSTNO GRAFIČNO PODOBO IN OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ

19.5.2018 / 9.00 – 13.00 ure
Predavatelj: doc. mag. Barbara Dovečar
Na Sobotni akademiji za celostno grafično podobo bodo udeleženci spoznali, kaj odlikuje dobro oblikovano celostno grafično podobo, ki predstavlja temelj vizualne komunikacije podjetja / izdelka in preko različnih komunikacijskih kanalov zrcali identiteto le-tega. Spoznali bodo ključne lastnosti močnega simbola: učljivost, prepoznavnost, razlikovalnost, berljivost in referenčnost. Samostojno bodo oblikovali simbol za izbrano dejavnost. Seznanili se bodo z osnovnimi elementi celostne grafične podobe, ki so simbol (znak + logotip), barvni sistem in tipografski sistem. V nadaljevanju bodo razmišljali o možnostih apliciranja simbola na različne medije (tiskane in digitalne). V okviru Sobotne akademiji za celostno grafično podobo bodo kandidati oblikovali tudi abstraktno črtno in ploskovno kompozicijo.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: A3 šelehamer in risalne liste 20 kom, črne flumastre različnih debelin,čopiče različnih debelin, tuš, tempere, lonček, svinčnik, šestilo, ravnilo, lepilo, krpo, škarje, kolaž, barvne revije v katerih je veliko fotografij  tekstur, vzorcev,narave.

Prijavnica

SOBOTNA AKADEMIJA se bo izvajala na sedežu Fakultete za dizajn v Trzinu, Prevale 10. Udeleženci se lahko prijavijo na poljubno število Sobotnih akademij. Cena posamezne Sobotne akademije znaša 100,00€ + 22%DDV = 122,00€. Račun vam bomo poslali na vaš naslov, ki bo naveden na spletni prijavnici.
Image Map