placeholder

Razvoj in strategija / Laboratorij za kreativne industrije

Kreativne industrije razumemo kot ključni dejavnik razvoja sodobne družbe. Združujejo ustvarjalnost, poslovnost in dediščino znanj predhodnih generacij. Njihov namen je vzpodbuditi uspešnost podjetij in hkrati vplivati na dvig kvalitete življenja. Definiramo jih kot industrije, ki spodbujajo individualno ustvarjalnost, znanje in talente ter imajo potencial za ustvarjanje dobička in novih delovnih mest ob eksploataciji razpoložljivih virov.

Laboratorij za kreativne industrije spodbuja raziskovalno in razvojno delo, kjer se ustvarjajo razvojni projekti in novi produkti. Delovanje laboratorija omogoča študentom Fakultete za dizajn opravljanje prakse znotraj matične institucije, ob podpori in sodelovanju industrije pri zadanih oblikovalskih projektih. Pomen dizajna, v povezavi z in za industrijo v prid slovenskega gospodarstva, vključuje tudi oblikovanje za krepitev prepoznavnosti izdelkov.

Delavnica  v sodelovanju s podjetjem JUB kemična industrija d.o.o, Dol pri Ljubljani.Delavnica na temo  LETNI ČASI »micro MACRO« je del projekta »Micro/ Macro/ Mezzo« ki se izvaja znotraj mednarodne platforme Border Crossing, ki povezuje Fakultete v Ameriki na Škotskem in v Sloveniji.

Študentje 3. Letnika Notranje opreme so iskali nove barvne koncepte z uporabo JUB -vih barv, premazov in materialov, ki so jim dodajali druge materiale in ustvarjali  kompozite. Nastale so nove dekorativne tehnike, barvne teksture, reliefi, vzorci z uporabo različnih inovativnih orodij. Rezultat in potek delavnice si lahko ogledate na predstavitvenih filmih.

http://www.jub.si/jub-v-stirih-letnih-casih-micromacro-z-ustvarjalci-fakultete-za-dizajn

Vodja delavnice  doc. Mojca Perše
Vodja in koordinator projekta Border Crossing

Kontaktni podatki:

doc. Mojca Perše, univ.dipl.inž.arh., vodja laboratorija za kreativne industrije
E-pošta: mojca.perse(at)fd.si
Telefon: 059 23 5008

Sodelavki laboratorija:

Tamara Hajdu
, viš. pred., mag. diz.
E-pošta: tamara.hajdu(at)fd.si
Telefon: 059 23 5003

Helena Knap, dipl. diz.
E-pošta: helena.knap(at)fd.si
Telefon: 059 23 5003

Image Map