RAZPIS IN NAVODILA ZA VPIS V PROGRAM DIZAJN PRVA STOPNJA

Aktualno / RAZPIS IN NAVODILA ZA VPIS V PROGRAM DIZAJN PRVA STOPNJA

FAKULTETA ZA DIZAJN,
samostojni visokošolski zavod,
pridružena članica Univerze na Primorskem
Prevale 10, 1236 Trzin
Tel.: (059) 235010
Faks.: (059) 235012
GSM: 031 383 883  študentska pisarna
E-pošta: referat@fd.si

Informativno mesto:  Trzin, Prevale 10

Fakulteta za dizajn razpisuje za šolsko leto 2017/2018 redni in izredni visokošolski strokovni študij

DIZAJN smer;     Notranja oprema

                                Tekstilije in oblačila

Vizualne komunikacije

Visokošolski strokovni študijski program DIZAJN traja tri leta, oziroma 6 semestrov in obsega skupaj 180 kreditnih točk po ECTS. Kandidati se lahko vpišejo na redni in izredni študij. Pogoji za vpis so enaki za redni in izredni študij.

V visokošolski strokovni študijski program Dizajna se lahko vpiše kdor, je opravil:

 • maturo,
 • poklicno maturo,
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju,

Vsi kandidati morajo pred vpisom opraviti pisni in ustni del preizkusa nadarjenosti za študij dizajna.

Preizkus nadarjenosti za študij dizajna je sestavljen iz pisnega dela, kjer se preverja sposobnost kandidata glede na:

 • nadarjenost za oblikovanje,
 • kreativnost,
 • sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja,
 • sposobnost za likovno dojemanje (prostorska predstava),
 • kvaliteto izvedbe.

Na ustnem delu izpita se preverja:

 • motive in afiniteto do dizajna,
 • sposobnost kritičnega mišljenja,
 • sposobnost abstraktnega mišljenja,
 • ustvarjalnost,
 • povezovanje vsebin,
 • retorične sposobnosti.

PRVI PRIJAVNI ROK: od 6. 2. do 3. 3. 2017

DRUGI PRIJAVNI ROK: od 22. 8. do 29. 8. 2017

Preizkusi nadarjenosti bodo potekali:

 1. po prvem prijavnem roku: 26., 27. In 28. junij 2017, Prevale 10, 1236 Trzin
 2. po drugem prijavnem roku: 6. in 7. september  2017, Prevale 10, 1236 Trzin

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še prosta mesta, bo preizkus nadarjenosti v drugem prijavnem roku.

Preizkus velja samo za tekoče leto.

V primeru, da bo preizkus nadarjenosti uspešno opravilo večje število kandidatov kot je razpisanih mest, bo komisija za sprejemne izpite FD število kandidatov sprejela na osnovi naslednjih kriterijev:

 • uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90% točk
 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi: 5% točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk

Število prostih vpisnih mest na rednem in izrednem študiju je za državljane RS in državljane članice EU naslednje:

Redni Izredni
Notranja oprema 30 30
Tekstilije in oblačila 15 15
Vizualne komunikacije 25 25


INFORMATIVNI DAN ŠOLE BO :

 • februar 2017 ob 10.00, 12.00 in 14.00 uri
 • februar 2017 ob 10.00 uri

Fakulteta za dizajn, Prevale 10, 1236 Trzin.

 VPIS V 2. in 3. LETNIK – NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Za vpis v 2. oziroma 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2017/2018 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za dizajn od 1. do 15. 9. 2017.

Nadaljevanje študija na visokošolskem strokovnem študijskem programu dizajn

VPIS V 2. LETNIK

Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz drugega letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov prvega letnika visokošolskega strokovnega programa Dizajn. Natančnejše informacije dobijo kandidati na Fakulteti za dizajn.

Vpisna mesta:

Redni Izredni
Notranja oprema 5 5
Tekstilije in oblačila 5 5
Vizualne komunikacije 5 5


VPIS V 3. LETNIK

Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz tretjega letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov prvega in drugega letnika visokošolskega strokovnega programa Dizajn. Natančneje informacije dobijo kandidati na Fakulteti za dizajn.

Vpisna mesta:

Redni Izredni
Notranja oprema 5 5
Tekstilije in oblačila 5 5
Vizualne komunikacije 5 5


TUJCI

Vpisna mesta:

Redni Izredni
Notranja oprema 3 3
Tekstilije in oblačila 2 2
Vizualne komunikacije 3 3

Sklep o vsebini razpisa je sprejet na 1. izredni seji seji Senata FD 30. 11. 2016.


PRIJAVA ZA VPIS – FAKULTETA ZA DIZAJN

1/ PRVI PRIJAVNI ROK

Prvi prijavni rok traja od 6. februarja do 3. marca 2017.

Prijavo za vpis boste oddali preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ

http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

1/ s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljate. Po pošti pošljete pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi samo tiste priloge k prijavi, ki ste jih v prijavi označili. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis.

2/ brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morate obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti do 4. marca skladno s podanim pojasnilom:

NOTRANJA OPREMA, VIZUALNE KOMUNIKACIJE, TEKSTILIJE IN OBLAČILA

Izberete: javni visokošolski zavodi in koncesije.

DIZAJN MANAGEMENT

 

Izberete: zasebni visokošolski zavodi.

Natisnjen in podpisan prijavni obrazec obvezno pošljite na:

Visokošolska prijavno-informacijska služba

Univerza v Ljubljani

p.p. 524

1001 Ljubljana

 

Natisnjen in podpisan prijavni obrazec obvezno pošljite na:

Fakulteta za dizajn (RAZPIS DM)

Prevale 10

1236 Trzin

 

Sprejemni izpit po prvem prijavnem roku:

26. 27. in 28. 6. 2017, Prevale 10, 1236 Trzin

Sprejemni izpit po prvem prijavnem roku:

26. 27. in 28. 6. 2017, Gerbičeva 51, 1000 Ljubljana

Obveščanje za vse štiri smeri: do 25. julija 2017
Vpis za vse štiri smeri: 27. julija 2017 od 10.00 do 14.00 ure, Prevale 10, Trzin


2/ DRUGI PRIJAVNI ROK

2.1. za smeri Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Tekstilije in oblačila

Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2017.

2.2. za smer Dizajn management

Drugi prijavni rok traja od 22. avgusta do 15. septembra 2017.

 

1/ s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljate. Po pošti pošljete pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi samo tiste priloge k prijavi, ki ste jih v prijavi označili. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis.

2/ brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morate obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti do 4. marca skladno s podanim pojasnilom:

Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis, in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi razpisanih študijskih programov.

NOTRANJA OPREMA, VIZUALNE KOMUNIKACIJE, TEKSTILIJE IN OBLAČILA

Izberete: javni visokošolski zavodi in koncesije.

DIZAJN MANAGEMENT

 

Izberete: zasebni visokošolski zavodi.

Natisnjen in podpisan prijavni obrazec obvezno pošljite na:

Visokošolska prijavno-informacijska služba

Univerza v Ljubljani

p.p. 524

1001 Ljubljana

 

Natisnjen in podpisan prijavni obrazec obvezno pošljite na:

Fakulteta za dizajn (RAZPIS DM)

Prevale 10

1236 Trzin

 

Sprejemni izpit po drugem prijavnem roku:

6. in 7. 9. 2017, Prevale 10, 1236 Trzin

Sprejemni izpit po drugem prijavnem roku:

20. 9. 2017, Gerbičeva 51, 1000 Ljubljana

Obveščanje za vse štiri smeri: do 25. septembra 2017
Vpis za vse štiri smeri: 27. septembra 2017 od 10.00 do 14.00 ure, Prevale 10, Trzin


4/ NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Prijavni rok za nadaljevanje študija po merilih za prehode traja od 1. septembra do 15. septembra 2017.

Kandidati za vpis v višji letnik po merilih za prehode boste, prosimo, oddali prijavo za vpis prekoelektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis.

1/ s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljate. Po pošti pošljete visokošolskemu zavodu samo tiste priloge k prijavi, ki ste jih v prijavi označili. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis.

2/ brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morate obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 5. oktobra visokošolskemu zavodu.

3/ Obrazec boste, prosimo, obvezno natisnili in ga s priporočeno pošto poslali na naš naslov v Tzinu s pripisom: »VPIS PO MERILIH ZA PREHODE«.

5/ TUJI DRŽAVLJANI NEČLANIC EU TER SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

5.1. PRVI PRIJAVNI ROK: od 6. 2. do 3. 3. 2017

Preizkusi nadarjenosti bodo potekali:

 • 27. in 28. 6. 2017, Prevale 10, 1236 Trzin za smeri: Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Tekstilije in oblačila
 • 27. in 28. 6. 2017, Gerbičeva 51, 1000 Ljubljana za smer: Dizajn management

Obveščanje o rezultatih: do 25. 7. 2017

Vpis: 27. 7. 2017 med 10.00 in 14.00 uro, Prevale 10, 1236 Trzin za vse štiri smeri

5.2. DRUGI PRIJAVNI ROK

5.1. za smeri Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Tekstilije in oblačila

Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2017.

Preizkusi nadarjenosti bodo potekali:

 • in 7. 9. 2017, Prevale 10, 1236 Trzin za smeri: Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Tekstilije in oblačila

5.2. za smer Dizajn management

Drugi prijavni rok traja od 22. avgusta do 15. septembra 2017.

 • Preizkus nadarjenosti bo potekal: 9. 2017, Gerbičeva 51, 1000 Ljubljana

Obveščanje o rezultatih za vse štiri smeri: 25.9.

Vpis za vse štiri smeri: 27. 9. 2017, Prevale 10, 1236 Trzin

Postopek prijave:

1/ s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljate. Po pošti pošljete pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi samo tiste priloge k prijavi, ki ste jih v prijavi označili. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis.

2/ brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morate obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 5. marca pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi.

 1. VPISNA MESTA

Za državljane R Slovenije in državljane držav članic EU:

 

Redni Izredni
Notranja oprema 30 30
Tekstilije in oblačila 15 15
Vizualne komunikacije 25 25
Dizajn management 0 30


Za tuje državljane nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva:

Redni Izredni
Notranja oprema 5 5
Tekstilije in oblačila 5 5
Vizualne komunikacije 5 5
Dizajn management 0 5


7/ POMEBNE INFORMACIJE

7.1./ Celotno besedilo vsebine razpisa lahko najdete tudi na tej spletni strani:

http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis

7.2./ Za vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem elektronske vloge se boste, prosimo, obrnili na: Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki), telefon za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90.
7.3./ Za tehnično pomoč pri težvah z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem: ekc@gov.si, tel. 080-2002 od ponedeljeka do petka med 8.00 22.00 uro.

 7.4./ Za vprašanja v zvezi s študijem na Fakulteti za dizajn se boste, prosimo, obrnili na: referat@fd.si ali nas poklicali na 059 235010 vsak dan od ponedeljka do petka med 9.00 in 16.00 uro.

Image Map