placeholder

Aktualno / Razglas kandidatov za ŠS FD

Datum: 7. 2. 2018

RAZGLAS

Na podlagi Pravilnika o načinu volitev Študentskega sveta FD, je volilni odbor za volitve oziroma v.d. dekanje FD v ŠS FD sestavila naslednji

 

SEZNAM KANDIDATOV

ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV NA REDNIH VOLITVAH ZA ČLANE V ŠTUDENTSKI SVET FD V LETU 2017/2018 (za dobo dveh (2) let):

  1. Študijska smer NOTRANJA OPREMA

Pia Mršek, 2. letnik – dodiplomski, redno

Sara Kresal, 2. letnik – dodiplomski, redno

 

  1. Študijska smer TEKSTILIJE IN OBLAČILA

Valentina Kolander, 2. letnik – dodiplomski, redno

Hana Jerlah, 1. letnik – dodiplomski, redno

Matej Zorman, 1. letnik – dodiplomski, redno

 

  1. Študijska smer VIZUALNE KOMUNIKACIJE

Mojca Kotnik, 1. letnik – dodiplomski, redno

Tami Kenda, 1. letnik – dodiplomski, redno

  1. Študijska smer DIZAJN MANAGEMENT

Anamarija Klaužar, 1. letnik – dodiplomski, izredno

Anja Črnič, 1. letnik – podiplomski, izredno

Elektronske volitve (preko VIS-a) bodo potekale v ponedeljek, 19. 2. 2018.

Prosim, da glasujete.

V.d. dekanje FD

red. prof. Nada Rožmanec Matičič

Razglas je objavljen na spletni strani FD dne 7. 2. 2018.

Image Map