placeholder

Aktualno / Premik naprej 2017 za projekte za starejše

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana je s projektom A-QU-A, socialni servis ter program organiziranega prostovoljstva in medgeneracijskega povezovanja, zmagal na natečaju za naj izboljšavo v javni upravi Premik naprej 2017.

Fakulteta za dizajn je s svojim delom študentov in mentorjev tudi pripomogla k zmagi.

V okviru evropskega projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju  A-QU-A, ki ga je financiral Program norveškega finančnega mehanizma, so v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana od maja 2015 do decembra 2016 izvajali brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije in druge zdravstvene dejavnosti na domu uporabnikov. Skupaj s projektnimi partnerji je Zavod nudil tudi dodatne oblike izobraževanja, svetovanja, gibalno vadbo ter svetovanje za ureditev bivalnega okolja za kakovostnejše življenje v domačem okolju, kjer je sodelovala Fakulteta za dizajn. Leta 2014 so v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana začeli z izvajanjem dodatne dejavnosti – socialni servis, sprejeli so tudi program organiziranega prostovoljstva ter leta 2016 še program medgeneracijskega povezovanja. Z omenjenima programoma omogočajo uporabnikom bolj kakovostno preživljanje prostega časa v obliki družabništva na njihovem domu, krepijo njihovo socialno mrežo, povečujejo osebno zadovoljstvo in medgeneracijsko solidarnost.

Fakulteta za dizajn je v sklopu projekta A-QU-A je izvajala storitev “Prilagoditev bivalnega okolja potrebam starejših”. Storitev se je izvaja s pomočjo študentov smeri  Notranja oprema, ki so na projektu sodelovali v okviru praktičnega izobraževanja.

Delo je potekalo pod  strokovnim mentorstvom  prof. dr. Jasne Hrovatin in doc. Mojce Perše.  Na projektu so  sodelovali študentje: Sabina Radaković, Sabina Miftaraj, Lea Dolenšek, Nika Kobav, Nina Vavpetič, Mateja Rogelj, Maja Patricija Vajdič, Valentina Felda, Lea Čas, Lucija Potočnik, Sonja Miheličič, Anamarija Virant, Urška Artič, Tita Petrovec, Nicole Jerić, Teja Vrankar, Teja Sedmak, Tina Cekuta, Ema Kavčič, Maja Šušteršič, Patricia Eržen, Bea Brufach, Tjaša Gobec, Nejc Gerečnik, Veronika Kozamernik , Špela Grobelnik, ki so opravili več kot 80 prilagoditev. Pri projektu sta sodelovala tudi doc. mag. Barbara Dovečar in Domen Lo, mag.  za področje  vizualnih  komunikacij.

https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/premik-naprej-2017-za-projekt-a-qu-a/

Image Map