placeholder

Predstavitev / Projekti

Zaključeni projekti:

2010 – 2013
»The Baltic Sea Region programme project – Stardust«. Projekt »Stardust-Confort living for elderly people«; program The Baltic Sea Region programme project – Stardust, strateški trans-nacionalni projekt malih in srednjih podjetji za razvoj pohištva za starejše osebe; projektni partner

2011 – 2014
»Razvojni center interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva, Intech-les«; program Evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR in Ministrstva za gospodarstvo; projektni partner

2011 – 2014
»Center za kreativne pohištvene industrije – RC31«; program Evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR in Ministrstva za gospodarstvo; projektni partner

2014 – 2015
»Enhancing Entrepreneurial Capacities of Creative Industries in the Cross-Border Area (akronim CREATIVE STARTUP)«; program OP Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013; projektni partner

2015
»Po kreativni poti do praktičnega znanja – Rajska oaza«; program Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendiranje

2015
»Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2015«; program ARRS (za izdajo znanstvene monografije »Študija prilagojenosti kuhinjskega pohištva potrebam starejših oseb)

Projekti v teku:

2015-2016
»Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (akronim AQUA)«; program Norveškega finančnega mehanizma; projektni partner

2015 – 2016
»Identifikacija, klasifikacija in potenciali razvoja produktov socialnega turizma v Sloveniji, s poudarkom na programih za seniorje«; program CRP ARRS

Image Map