placeholder

Predstavitev / Informacije javnega značaja

Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod,
pridružena članica Univerze na Primorskem 
Prevale 10
1236 Trzin

Telefon: 059 235 002
Fax: 059 23 5012
E-pošta: info(at)fd.si 
Spletna stran: www.fd.si

ID za DDV: SI 12327883
Matična številka: 2156539
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. Vložka: 1/42845/00
Številka proračunskega uporabnika (PU): 11002

Številka transakcijskega računa: 30000 – 0005706158
Naziv banke: Sberbank banka d. d.
Naslov banke: Dunajska cesta 128 a, SI – 1000 LJUBLJANA

Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij:

Miha Matičič, direktor
e-pošta: miha.maticic(at)fd.si
telefon: 059 23 5000

Image Map