placeholder

Predstavitev / Članstva

Fakulteta za dizajn je aktivna članica naslednjih združenj:

1.Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki kot učinkovit gospodarski lobi zastopa interese podjetij v odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj. Članom, med katerimi je tudi FD zagotavlja nove priložnosti za razvoj, konkurenčnost in prodor na tuje trge.

2. Razvojnega centra za kreativne pohištvene industrije,  RC31
Fakulteta za dizajn je v RC31 vključena znotraj projekta SA 1.1 – Razvoj novih produktov.
Razvoj novih produktov, za stanovanjske in javne prostore, je jedro celotnega RC31. Njegov namen je dvig mednarodne konkurenčne sposobnosti slovenske pohištvene industrije, povečanje mednarodne prepoznavnosti blagovnih znamk in izboljšanje kulture bivanja. Cilj projekta je razvoj produktov z visoko dodano vrednostjo za izbrane mednarodne trge in različne ciljne skupine. Razvoj izdelkov in s tem povezane eksperimentalne raziskave bodo temeljile na okolju prijaznih tehnologijah in ekoloških materialih. Razvoj bo potekal v multidisciplinarnih timih, ki bodo povezali vse ključne vidike razvoja.

3. Razvojnega centra interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva, INTECH-LES
Razvojni center INTECH–LES bo postavil temelje za uspešnejše poslovanje celotne lesno predelovalne industrije in pozitivno vplival na razvoj Notranjsko-kraške regije. V okviru Razvojnega centra delujejo tri projektne skupine: Novi izdelki in storitve, Nove tehnologije ter Podporne rešitve. Razvojni center bo iz izhodišča lesa kot temeljnega materialnega gradnika nizkoogljične družbe prihodnosti v okviru svojega delovanja zaobjel razvoj tehnologij in rešitev od primarne predelave do visokotehnoloških rešitev izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Temeljni cilj projekta je razvoj energetsko samozadostnih mobilnih bivalnih enot.

4. Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu ( akronim KOCLES 2.0), kjer je FD partnerica 27 lesno-predelovalnim podjetjem ter sedmim razvojnim in izobraževalnim organizacijam. FD zastopa, promovira, izobražuje in evalvira podjetja na področju dizajn managemanta, kot orodja, s pomočjo katerega lahko podjetja povečujejo svojo vrednost.

5. Mreže za inovativna učna okolja, katere poslanstvo je sodelovanje pri ustvarjanju bolj inovativnega učnega okolja in uveljavljanja vseživljenjskega učenja, s posebnim poudarkom na post sekundarnem študiju ter  zavzemanje za pozitivne, napredne in trajnostno naravnane družbene spremembe na področju učenja, vzgoje in izobraževanja.

6.Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo – Green Building Council Slovenia, ki želi prispevati k razvoju na področju trajnostne gradnje in trajnostnega razvoja ter upravljanja nepremičnin. Prispevati želi pri vzpostavitvi platforme za interdisciplinarno komunikacijo med strokami gradbeništva in z gradbeništvom povezane industrije, projektanti, investitorji in upravljavci za povečanje kakovosti bivanjskih in delovnih prostorov.

7. Design centra Slovenije, ki deluje pod okriljem Mesta oblikovanja.

8. Združenja za družbeno odgovornost, ki ga je  ustanovila skupina eminentnih profesorjev in intelektualcev. Združenje se zavzema za družbeno odgovorne prakse, tudi v VS zavodih, skladno z usmeritvami ZN.

Članstva v mednarodnih društvih/združenjih

Image Map