Nova smer NAKIT v študijskem letu 2018/2019

Aktualno / Nova smer NAKIT v študijskem letu 2018/2019

DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
1. STOPNJE  DIZAJN  –­ SMER NAKIT (NOVO V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019)

Smer: Nakit
Stopnja: visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje
Trajanje: 3 leta (6 semestrov); skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Vrsta študija: izredni študij
Strokovni naslov: Diplomirani dizajner, smer Nakit

Namen priprave dodiplomskega študija na smeri Nakit je odprava vrzeli v možnosti pridobitve znanja s področja, ki se specifično ukvarja z nakitom, saj v Sloveniji do sedaj ni bil mogoč študij te vrste. Namen programa je omogočiti ustrezno znanje in specifične kompetence na področjih kot so: industrijski, modni in umetniški nakit.

Cilj študija

Cilj študija je razvijanje različnih vrst nakita, z razumevanjem vseh oblik nakita v ožjem in širšem pomenu oblikovanja, z visoko stopnjo teoretičnih, izkustvenih in strokovnih znanj, načrtovalske metodologije, poslovnim upravljanjem, načrtovanjem in trženjem, v povezavi z ostalimi znanstvenimi in humanističnimi vedami. Program bo združeval teorijo in prakso s področja oblikovanja, umetnosti, tehnologije in podjetništva. Namen programa je vzgojiti oblikovalce nakita, ki bodo imeli visoko stopnjo poznavanja materialov in tehnik izdelovanja nakita, sposobni bodo razumeti zahteve tržišča, tako umetniškega, modnega kot industrijskega in ob tem imeli dovolj znanja in kompetenc za realizacijo svojih idej na vseh naštetih področjih. Program bo študenta opremil z znanji, ki mu bodo omogočila uspešno komuniciranje z drugimi strokovnjaki različnih profilov, razviti odnos in odgovornost do svojega dela, sodelavcev, naročnika, uporabnika in družbe.

Novost programa je prepletenost z ostalimi študijskimi vsebinami na Fakulteti za dizajn, znotraj posameznih smeri. Študij vključuje tudi obvezno delo v delavnici, prakso v izbranih podjetjih in omogoča širok nabor izbirnih predmetov.  

Poudarek študija Nakit bo na nosilnih predmetih – Studiih, kjer se bodo študenti spoznali z različnimi vrstami materialov kot so kovina, les, polimeri, steklo, papir in tekstil in njihova uporaba v nakitu. Spoznali bodo različne tehnike izdelovanja nakita v vseh naštetih materialih. Delo v Studiih bo podprto s teoretično-praktičnimi vsebinskimi sklopi, bodisi v delavnici na Fakulteti za dizajn, v različnih inkubatorjih in prakso v izbranih podjetjih.

Študij se bo horizontalno povezoval s širšim naborom strokovnih znanj, ki obsegajo tako spoznavanje ustvarjalnosti, vizualnega jezika, risanja, različnih računalniških praks, razvoj teorije oblikovanja, oblikovanje tekstilij, oblikovanje kovinskih izdelkov in različnih znanj iz področja managementa in blagovnih znamk.

Trajanje in kreditni sistem študija

Program je zasnovan po kreditnem sistemu ECTS, kar omogoča vključevanje študijskega programa v kreditni sistem študija v Sloveniji in tujini. Študij traja tri leta, kjer študent v vsakem letu zbere po 60 točk, skupaj 180 točk ECTS.

Možnost zaposlovanja

Študij bo usposobil študente za poklicno delo, da bodo prepoznali svoje kreativne potenciale, bodisi kot oblikovalci ali umetniki znotraj sodobne družbe in globalnega gospodarstva. Diplomanti z bolj izraženim individualno kreativnim potencialom se bodo preizkušali kot samostojni ustvarjalci, samozaposleni v kulturi ali kot člani kreativnih ekip; ki bodo kot strokovno usposobljeni, suvereno delovali znotraj svojega ožjega področja in hkrati lahko prehajali na različna druga področja oblikovanja – kot industrijski oblikovalci nakita. Svoje potenciale bodo lahko preizkušali na področju modnega oblikovanja nakita, ki vključuje tudi sodelovanje na področju filma, gledališča in televizije.

Vpisni pogoji

V program se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili:

  1. splošno ali poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu
  2. preizkus nadarjenosti za študij na smeri Nakit, ki poteka in se ocenjuje po Pravilniku o preizkusu nadarjenosti Fakultete za dizajn in pravilih Vpisne komisije Univerze v Ljubljani, objavljenih v vsakokratnem letnem Razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Predvideno število vpisnih mest:

Smer Nakit: 10 izrednih mest

Informativni dnevi:

15. marec ob 13.00,
19. april ob 13.00,
17. maj ob 13.00,
14. junij ob 13.00

Karierni center, Fakulteta za dizajn, Prevale 10, Trzin.

Dodatne informacije

Fakulteta za dizajn,
samostojni visokošolski zavod,
pridružena članica UP

Prevale 10, 1236 Trzin

Kontaktna oseba za smer NAKIT:
doc. dr. Petra Bole (petra.bole@fd.si)

Kontaktna oseba za vpisni postopek: ga. Mileva Miškovič (vodja Referata za študentske zadeve): referat@fd.si;
059 23 50 10 ;
Več informacij: www.fd.si

Image Map