Na 15. Slovesni akademiji podelili 17 priznanj, nagrad in zahval

Aktualno / Na 15. Slovesni akademiji podelili 17 priznanj, nagrad in zahval

Na včerajšnji 15. Slovesni akademiji Univerze na Primorskem, ki je potekala v protokolarni dvorani Sv. Frančiška Asiškega, je rektor prof. dr. Dragan Marušič podelil 17 priznanj in nagrad profesorjem, študentom in zaposlenim na Univerzi na Primorskem in njenih članicah: naziva častni doktor, zlato plaketo, častno listino, nagrade za znanstveno in pedagoško odličnost ter priznanja »Srečko Kosovel« in »Univerze na Primorskem« za študente. Letos prvič so bili za dosežke in uspešno delo v preteklem letu nagrajeni tudi strokovni sodelavci.

Nagrajenci 17. Slovesne akademije Univerze na Primorskem z rektorjem prof. dr. Draganom Marušičem

Najvišji naziv je letos pripadel dvema novima častnima doktoricama: izjemni znanstvenici s področja matematike redni profesorici dr. Cheryl E. Praeger. Praegerjeva že od leta 2003 sodeluje z Univerzo na Primorskem. Pretežni del svoje znanstvene kariere je delovala na The University of Western Australia. Častna doktorica naše univerze je postala tudi ugledna slovenska akademska slikarka Metka Krašovec za izjemne dosežke na področju umetnosti in za celotni opus, ki predstavlja vrhunski prispevek k razvoju slikarstva v slovenskem in mednarodnem prostoru. Ob podelitvi častnega priznanja je Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem v sodelovanju z gospodom Andrejem Medvedom, Galerijo Meduza in kustosom Arnetom Brejcem iz Galerije Equrna organizirala razstavo njenih del iz zasebne zbirke, ki si jih lahko ogledate do 23. marca v koprski Galeriji Meduza.

Petnajste osrednje slovesnosti Univerze na Primorskem so se udeležili ugledni gostje, med njimi državni sekretar pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Tomaž Boh in podsekretarka Mihaela Novak Kolenko, generalni konzul Italije v Kopru Giuseppe D’Agosto, slavnostni govornik gospod Andrej Medved, škof monsinjor dr. Jurij Bizjak, pravoslavni dostojanstvenik protojerej stavrofor Tomo Ćirkovič, župan mestne občine Koper Boris Popovič, župan občine Izola mag. Igor Kolenc, podžupan Mestne občine Koper Peter Bolčič, prorektorji prof. dr. Gvido Bratina z Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Sanja Bijakšić z Univerze v Mostarju in prof. dr. sc. Nevenka Tatković z Univerze v Pulju, častni doktorji in častni senatorji Univerze na Primorskem, dekani in direktorji članic in pridružene članice Univerze na Primorskem, senatorji, člani Upravnega odbora in Sveta zaupnikov Univerze na Primorskem, študenti in zaposleni na Univerzi na Primorskem, predstavniki medijev in drugi. Zaradi odsotnosti Metke Krašovec je priznanje prevzel kustos Brejc, ki je prisotnim prebral zahvalo nagrajenke. V celoti jo objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani gospod rektor Univerze na Primorskem dr. Dragan Marušič, spoštovana gospa dekanja Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem dr. Mara Cotič, spoštovani akademski zbor, dame in gospodje.

Podelitev častnega doktorata Univerze na Primorskem za področje umetnosti mi je v veliko čast in ponos.
Zahvaljujem se vsem, ki so bili pri tem udeleženi, za zaupanje in priznanje. Počaščena sem tudi, ko vidim, v kakšni imenitni družbi nagrajencev sem.

Z veliko žalostjo sem morala sprejeti dejstvo, da se zaradi bolezni ne morem udeležiti te slavnostne seje. Upam pa, da se vendarle ob kakšni priložnosti tudi vidimo.
Kot majhen drobec naj pa še povem, zakaj mi je tako ljubo, da mi je to priznanje dala Univerza na Primorskem.
Morje in Primorska sta bili od nekdaj zame ključni inspiraciji in motiv za moje slikarstvo.

Z velikim spoštovanjem in hvaležnostjo, Metka Krašovec.

Prisotne je najprej pozdravil in nagovoril gostitelj dogodka, rektor prof. dr. Dragan Marušič. V svojem nagovoru je izpostavil očiten napredek znanosti s povečevanjem števila in kakovosti publikacij, ki nosijo avtorstvo Univerze na Primorskem, ter izobraževanja, ob tem pa dodal še pomen notranje organiziranosti, študentske skupnosti in okolja, ki skupaj tvorijo pet domen delovanja univerze.

»Pri notranji organiziranosti smo na zelo dobri poti. Ko nam bo še Nakvis odobril več kot leto dni staro vlogo o prekvalifikaciji edinega preostalega inštituta v fakulteto oziroma doktorsko šolo, bomo končno postali prava univerza, Univerza, kjer se raziskovanje vrši, kjer mu je mesto – na fakultetah. S pripravo inovativne rešitve hitrejšega vključevanja študentov in študentk na delovni trg orjemo ledino tudi na področju širšega delovanja študentske skupnosti,« je povedal dr. Marušič in dodal: »Univerze in univerzitetne sisteme se sodi zgolj po petih domenah njihovih delovanj. Ob tem ni dvoma, da sta znanost in izobraževanje ključni: znanost kot nekaj, kar je še najbližje univerzalno veljavi človeški kulturi, izobraževanje pa zato, ker je komunikacijski kanal za prenašanje znanstvenih dosežkov na mlajše rodove. To mora poleg notranje vedeti tudi zunanja javnost. In tega se morajo še posebej zavedati tisti, ki upravljajo in uporabljajo sporočevalne kanale.« (Celoten govor rektorja si lahko preberete v slovenščiniitalijanščini in angleščini.)

Slavnostni govorec Andrej Medved, filozof, umetnostni zgodovinar in kritik, pesnik in prevajalec, dolgoletni – danes upokojeni – kustos in umetniški vodja Obalnih galerij, je spregovoril o umetnosti, o današnjem slikarstvu in o medijski umetnosti, pri čemer je izpostavil vodilne v slovenskem slikarstvu danes: Emerika Bernarda, Živka Marušiča, Metko Krašovec, Marka Jakšeta, med mlajšimi pa Suzano Brborović, Niko Zupančič, Marušo Šuštar in Iro Marušič.

Predsednik Študentskega sveta Univerze na Primorskem Gregor Gulič je slovesnost pospremil z naslednjimi besedami: »Študentje se danes, tako kot leta 1968, borimo za enake ideje: kakovost in dostopnost visokošolskega prostora ter avtonomijo lastnega delovanja, vendar na drugačen način.« Kot primer dobre prakse je navedel »Zakon o urejanju položaja študentov, ki je od nas študentov terjal ogromno angažiranosti in vloženega truda, vendar smo na koncu s skupnimi močmi uspeli doseči nekaj, za kar so nam pravili, da ni mogoče«. (Celoten govor si lahko preberete tukaj.)

Na 15. Slovesni akademiji Univerze na Primorskem je rektor prof. dr. Dragan Marušič podelil še naslednja priznanja in nagrade (utemeljitve priznanj in nagrad si lahko preberete tukaj):

  • Zlato plaketo za visokošolskega učitelja oz. znanstvenega delavca Univerze na Primorskem je prejel prof. dr. Igor Saksida.
  • Priznanje »svečana listina mlademu visokošolskemu učitelju oz. sodelavcu ali znanstvenemu delavcu oz. raziskovalnemu sodelavcu Univerze na Primorskem« je za posebno prodornost in odličnost dosežkov na področju znanstvenega in pedagoškega dela prejel doc. dr. Borut Fonda.
  • Nagrado za pedagoško odličnost za visokošolskega učitelja Univerze na Primorskem za študijsko leto 2016/2017 sta prejela doc. dr. Armand Faganel in doc. dr. Silva Bratož.
  • Nagrado za znanstveno odličnost za leto 2016 za področje naravoslovja in tehnike je prejel prof. dr. Enes Pasalic, za področje družboslovja in humanistike pa prof. dr. Štefan Bojnec.
  • Nagrado »Srečko Kosovel za študente Univerze na Primorskem« so prejeli:

o    dr. Marina Volk – na predlog Pedagoške fakultete za izredne dosežke pri pripravi doktorskega dela z naslovom »Medpredmetne povezave v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole z vključevanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije« pod mentorstvom prof. dr. Mare Cotič in somentorstvom prof. dr. Andreje Istenič Starčič;

o    Erika Gregorič, mag. – na predlog Fakultete za humanistične študije za izredne dosežke pri pripravi magistrskega dela z naslovom »Pisanje fantazijskega romana Legenda o Swordrei: Od izkušnje v sanjah do knjižnega dela / Nascita di un tomanzo Fantasy La leggenda di Swordrei: Dall’esperienza onirica all’opera letteraria« pod mentorstvom izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič in somentorstvom doc. dr. Barbare Baloh;

o    Santin Sodin – na predlog Fakultete za turistične študije Turistice za diplomsko delo z naslovom »The formation of a »cosmic nation«. How may art and culture define space tourism / Formacija »kozmične nacije«. Kako umetnost in kultura definirata vesoljski turizem« pod mentorstvom doc. dr. Irene Weber.

  • Priznanji »Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem« za nadpovprečne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti in prispevek k prepoznavnosti Univerze na Primorskem na mednarodni in nacionalni ravni sta na predlog Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in Pedagoške fakultete prejela Luka Pavlović in Matija Jenko.
  • Zahvale Univerze na Primorskem strokovnim sodelavcem so za uspešno delo in izjemne dosežke v preteklem letu prejeli mag. Frenk Mavrič, Orijana Gregorič, Nataša Škorja Djikanović in Sanja Karas.

Dogodek so glasbeno popestrili pevke in pevci Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem pod taktirko Ambroža Čopija in člani Slavnostnega orkestra.

Vsem nagrajencem prisrčno čestitamo in želimo veliko uspehov tudi v prihodnje!

Image Map