placeholder

Mednarodna dejavnost / Študijski obisk

Študijski obisk Fakultete za dizajn
Spodbujanje izobraževanja na področju oblikovanja za potrebe panog v razvoju

Fakulteta za dizajn je v tednu od 7. do 11. aprila gostila devet strokovnjakov in akademikov iz področja oblikovanja iz 9 evropskih držav v okviru študijskega obiska na temo Spodbujanje izobraževanja na področju oblikovanja za potrebe panog v razvoju (Promoting design education for developing industries). Udeleženci študijskega obiska so bili: Dominique Raoul, namestnik direktorja za tehnologijo in poklicno izobraževanj na “Lycée VAUBAN”, Francija, John Tynan, vodja izobraževanja v Združenju umetniških obrti na Irskem, Irska, Kapka Manasieva, vodilna predavateljica na Fakulteti za arhitekturo VFU “Chernorizets Hrabar”, Bolgarija, Honorata Howanie, akademska profesorica na univerzi v Bielsko-Biala, Poljska, Samuel Jones, Creative Alliance, Birmingham, Velika Britanija, Triin Laasi, direktorica Tallinn University Haapsalu College, Estonija, Jose Antonio Simoes, direktor ESAD – Escola Superior de Artes e design, Portugalska, Aristide Liviu Udrescu, učitelj matematike, trener in pomočnik ravnatelja na Colegiul Auto Traian Vuia, predsednik Društva Edulifelong, Romunija, Jasper McKinney, Southern Regional College (SRC), Severna Irska.

Študijski obiski so del Prečnega programa v okviru programa Vseživljenjsko učenje (2007-2013), sofinancirani iz strani Evropske komisije. Namen študijskih obiskov je razvoj medsebojnega razumevanja sistemov izobraževanja in usposabljanja ter izmenjava izkušenj in dobrih praks med tistimi, ki sprejemajo odločitve, izvajalci in strokovnjaki.
Fakulteta za dizajn izobražuje na področju Notranjega oblikovanja, Vizualnih komunikacij ter Tekstilij in oblačil. Razvoj treh smeri na pedagoškem, znanstvenoraziskovalnem in umetniškem področju je temeljnega pomena zaradi naše izobraževalne narave, vendar kot institucija želimo opozoriti na pomen dizajna in ga vplesti v oblikovanje nacionalnih politik, zlasti v neposredni povezavi z industrijo. Trenutne ekonomske razmere narekujejo hitri razvoj in izdelke z dodano vrednostjo, kar integriran razvoj dizajna tudi omogoča. Želimo spodbujati mlade oblikovalce, ki predstavljajo fleksibilno, samostojno delovno silo in utelešajo podjetniški potencial, ki ga je treba podpreti s strani industrije in nacionalnih politik. Z organizacijo študijskega obiska smo želeli izmenjati izkušnje in primere dobre prakse s strokovnjaki iz tujine.

V okviru študijskega obiska smo udeležencem predstavili sodelovanje in povezovanje Fakultete za dizajn z gospodarstvom ter primere dobrih praks, kot so projekti študentov v sodelovanju z različnimi slovenskimi podjetji. Poleg tega smo udeležencem predstavili slovenska podjetja, ki poudarjajo pomen dizajna in ga vidijo kot vir inovacij, faktor razlikovanja in pogoj za ustvarjanje višje dodane vrednosti. Obiskali smo podjetje Impakta, ki s proizvodnjo legendarnih stolov Nika Kralja, nadaljuje izjemno delo velikega slovenskega oblikovalca in daje slovenskemu oblikovanju mednarodni sloves. Prav tako smo obiskali podjetje Donar, ki z inovativnim oblikovanjem in tehnološko dovršenostjo prodira na svetovni trg s proizvodnjo sedišč in prejema nagrade tako doma kot po svetu. Svojo idejo in filozofijo dela so nam predstavili v interdisciplinarni oglaševalski agenciji GigoDesign, ki z dizajnom pomagajo razvojno naravnanim podjetjem pri doseganju strateških in poslovnih ciljev. Kot zadnje smo obiskali škofjeloško podjetje Odeja, ki je z lastnim razvojem in proizvodnjo, nadzorovanim izborom najboljših materialov in vrhunsko izdelavo vodilni slovensko proizvajalec prešitih tekstilnih izdelkov.

Del programa je sestavljal obisk Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, kjer nam je ravnatelj šole predstavil metode dela ter srednješolski izobraževalni program skozi dela svojih dijakov.
Naše udeležence je sprejel tudi ljubljanski župan g. Zoran Jankovič, ki kot pomemben akter pri sprejemanju odločitev v mestni občini Ljubljana občutno vpliva na razvoj oblikovanja in njegovega širjenja v gospodarske in industrijske panoge.
Prof. Peter Krečič je obiskovalce popeljal po Plečnikovi Ljubljani in poudaril vpliv slovenskega arhitekta na podobo današnje Ljubljane. Del študijskega obiska je bilo tudi spoznavanje srednjeveške Radovljice in tradicionalne obrti lectarstva, kot tudi obisk Bleda in gradu z srednjeveško tiskarno.
Študijski obisk se je zaključil z okroglo mizo, kjer smo z udeleženci razpravljali o tem kako prepričati oz. opozoriti podjetja iz gospodarstva in industrije o pomenu dizajna, kako vplesti dizajn v politiko ter o primerih dobrih praks iz področja povezovanja oblikovanja in gospodarstva iz tujine.

Študijski obisk je bil izrednega pomena tako za fakulteto kot za vse sodelujoče iz vidika izmenjave izkušenj iz področja oblikovanja, šolstva in gospodarstva. Gostje so povedali, da je bil študijski obisk zelo uspešen, saj so doživeli in videli več kot so pričakovali. Rezultat študijskega obiska je vzpostavitev nadaljnjega medsebojnega sodelovanja Fakultete za dizajn z udeleženci in njihovimi ustanovami iz devetih evropskih držav. Porodile so se ideje o bodočih skupnih projektih, kjer bomo k sodelovanju povabili podjetja, ki smo jih obiskali. Prispevek gostov je ponudil možne rešitve, kakovostne pripombe in komentarje o razmerah na področju dizajna in njegovega sodelovanja z industrijo v Sloveniji.

Več o samem študijskem obisku si lahko preberete na: http://studyvisit.fd.si/

Pripravila: Almina Duraković

————————————————-

Fakulteta za dizajn bo od 7. do 11. aprila 2014 gostila 9 mednarodnih strokovnjakov iz področja dizajna in izobraževanja v okviru Študijskega obiska, ki ga organizira.

Tema študijskega obiska je:

Promoting design education for developing industries (Spodbujanje izobraževanja na področju oblikovanja za potrebe panog v razvoju)

Fakulteta za dizajn izobražuje na področju Notranjega oblikovanja, Vizualnih komunikacij ter Tekstilij in oblačil. Razvoj treh smeri na pedagoškem, znanstvenoraziskovalnem področju je temeljnega pomena zaradi naše izobraževalne narave, vendar kot institucija želimo opozoriti na pomen dizajna in ga vplesti v oblikovanje nacionalnih politik, zlasti v neposredni povezavi z industrijo. Trenutne ekonomske razmere narekujejo hitri razvoj in izdelke z dodano vrednostjo, kar integriran razvoj dizajna tudi omogoča. Želimo spodbujati mlade oblikovalce, ki predstavljajo fleksibilno, samostojno delovno silo in utelešajo podjetniški potencial, ki ga je treba podpreti s strani industrije in nacionalnih politik.

Študijski obisk lahko spremljate na spletni strani: http://studyvisit.fd.si/, kjer najdete podrobnejši opis študijskega obiska, profile udeležencev in program.

Študijski obiski so del Prečnega programa v okviru programa Vseživljenjsko učenje.
Namen študijskih obiskov je razvoj medsebojnega razumevanja sistemov izobraževanja in usposabljanja ter izmenjava izkušenj in dobrih praks med tistimi, ki sprejemajo odločitve, izvajalci in strokovnjaki.

Veseli bomo vsakega komentarja, pohval in pripomb.

 

Image Map