NFM/EEA grants

Mednarodna dejavnost / NFM/EEA grants


Program »Slovenski štipendijski sklad« iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma EEA GRANTS

Program Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma so vzpostavile države Islandija, Lihtenštajn in Norveška leta 2004 za podporo socialne in ekonomske kohezije v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru.

Namen programa je podpora mednarodnemu sodelovanju, transnacionalnim partnerstvom in izvajanju mobilnosti za povečanje internacionalizacije visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti v Sloveniji v sodelovanju z državami EGP EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška). Program je namenjen vsem akademskim področjem.

Akcije / Trajanje
a) Individualna mobilnost
mobilnost študentov za študij / 1 – 12 mesecev
mobilnost študentov za usposabljanje (praksa) / 2 tedna – 5 mesecev
mobilnost osebja za poučevanje / 1 – 4 tednov
mobilnost osebja za usposabljanje / 1 – 4 tednov
mobilnost osebja za raziskovanje / 1 – 6 mesecev
pripravljalni obiski / 2 – 5 dni
b) Študijski obiski (skupine) / 3 – 5 dni
c) Izmenjava strokovnjakov / 3 dni – 2 tedna

Več o programu si oglejte na spletni povezavi: http://www.cmepius.si/nfm.aspx.

Image Map