NFM/EEA grants

Mednarodna dejavnost / NFM/EEA grants

RAZPIS za MOBILNOST v okviru Slovenskega štipendijskega sklada EGP in NFM za študijsko leto 2015/16

Objavljamo razpis za zbiranje predlogov za mobilnost v okviru Slovenskega štipendijskega sklada EGP in NFM v letu 2015/16 za:

MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE

MOBILNOST ZAPOSLENIH Z NAMENOM POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA

Prijavnica se nahaja tukaj.

Mobilnost se izvaja v državah Norveška, Lihtenštajn in Islandija (seznam institucij s katerimi ima FD podpisan bilateralni sporazum najdete tukaj).

Višina dotacije za študente in zaposlene je navedena v Vodniku za prijavitelje.

Rok za prijave je 29.01.2016. Prijavnico z vsemi zahtevanimi dokumenti oddate v Pisarno za mednarodno in raziskovalno dejavnost ge. Almini Duraković.

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na Pisarno za mednarodno in raziskovalno dejavnost go. Almino Duraković (almina.durakovic@fd.si).

(objavljeno: 18.12.2015)


Program »Slovenski štipendijski sklad« iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma EEA GRANTS

Program Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma so vzpostavile države Islandija, Lihtenštajn in Norveška leta 2004 za podporo socialne in ekonomske kohezije v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru.

Namen programa je podpora mednarodnemu sodelovanju, transnacionalnim partnerstvom in izvajanju mobilnosti za povečanje internacionalizacije visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti v Sloveniji v sodelovanju z državami EGP EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška). Program je namenjen vsem akademskim področjem.

Akcije / Trajanje
a) Individualna mobilnost
mobilnost študentov za študij / 1 – 12 mesecev
mobilnost študentov za usposabljanje (praksa) / 2 tedna – 5 mesecev
mobilnost osebja za poučevanje / 1 – 4 tednov
mobilnost osebja za usposabljanje / 1 – 4 tednov
mobilnost osebja za raziskovanje / 1 – 6 mesecev
pripravljalni obiski / 2 – 5 dni
b) Študijski obiski (skupine) / 3 – 5 dni
c) Izmenjava strokovnjakov / 3 dni – 2 tedna

Več o programu si oglejte na spletni povezavi: http://www.cmepius.si/nfm.aspx.

Image Map