Natečaji in štipendije

Mednarodna dejavnost / Natečaji in štipendije

Še so na voljo štipendije za študijske obiske dijakov in študentov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS sporoča, da so sredstva na 228. javnem razpisu za štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino, še na voljo.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov v obdobju od 1. 10. 2016 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2017. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

Zadnji rok za prijavo je 30.9.2017.

Vse informacije glede razpisa najdete na tej povezavi.

Kolumbija – štipendije za podiplomski študij 2017

Štipendije Kolumbije že za jesen 2017, rok prijav poteče 2. junija 2017, več o vsebinah tukaj.

Objava: 16.05.2017

RAZPIS – Umetniška rezidenca v Pforzheim, Nemčija, več o tem si preberite tukaj.

Snemi datoteko (PDF, 194KB)

Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2014 (166. JR)

Javni sklad je objavil javni razpis štipendij za šolnino in življenjske stroške za študij v tujini. Rok prijave je do vključno 16. 4. 2014

Rok prijave: 16. 4. 2014

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih kandidatov za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala, in sicer za dodiplomski ali podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike ali medicine in za podiplomski študij na področju družboslovja ali humanistike. Štipendija se podeli za šolnino in za življenjske stroške.

Višina sofinanciranja: štipendija za šolnino se podeli v višini nepokritega deleža šolnine, vendar za posamezno študijsko leto največ 15.000 EUR. Štipendija za življenjske stroške se podeli največ v višini 6.000 EUR, 9.000 EUR ali 12.000 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

Način oddaje prijav: Prijave z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 166. javni razpis«. S potrditvijo prijavnega obrazca Dosežki in karierni načrt za izpis se bodo podatki posredovali skladu tudi po e-pošti, vendar tako poslani podatki ne štejejo kot uradna vložitev prijave.

POSEBNO OPOZORILO: Razpis ni namenjen študentom, ki v tujino odhajajo na študijsko izmenjavo.

Dodatne informacije:

Sabina Mikuletič Zalaznik
01 434 15 50
sabina.mikuletic@sklad-kadri.si

Delavnice za prijavo na razpis štipendij Ad futura za študij v tujini

Javni sklad v svojih prostorih organizira delavnice za kandidate, ki se nameravajo prijaviti na 166. javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini v študijskem letu 2014/2015.

Delavnice potekajo v sejni sobi javnega sklada v 3. nadstropju stavbe Slovenijales, Dunajska 22 (soba št. 332) v naslednjih terminih:

– torek, 18. 3. 2014, od 10:30 do 11:30 ure – zaključeno
– torek, 1. 4. 2014, od 15:30 do 16.30 ure – še prosta mesta
– sreda, 2. 4. 2014 od 15:30 do 16:30 ure – zasedeno

Obvezna je predhodna prijava na elektronski naslov sabina.mikuletic[@]sklad-kadri.si.

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2013 (164. JR)

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki in študentje, ki odhajajo na kratkoročno mobilnost v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednosti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljaviti za študijske obiske od 1. 10. 2013 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2014.

 

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2014

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje kratkoročne mednarodne mobilnosti v tujino (študijskih obiskov) dijakov in študentov, in sicer za namen:

  • izobraževanja ali
  • praktičnega usposabljanja.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov v obdobju od 1. 10. 2013 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2014. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

Posamezen kandidat lahko po tem razpisu pridobi sredstva za največ en študijski obisk. Do sredstev po tem razpisu ni upravičen kandidat, ki je bil več kot enkrat upravičen do štipendije za študijske obiske po kateremkoli razpisu sklada iz preteklih let.

Višina štipendije: Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.

  • Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 70 EUR za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v najvišji skupni višini največ 1.750 EUR za obisk, ki traja 25 tednov ali dlje.
  • Štipendija za potne stroške med Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 EUR. Če kandidat odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Liechtenstein, Norveško, Švico, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Makedonijo, Albanijo, Turčijo ali če ima potne stroške krite delno ali v celoti, do štipendije za potne stroške ni upravičen.

Način oddaje prijav: Prijave naj bodo predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti s pripisom »za 164. javni razpis«.

Razpisna dokumentacija:

Dodatne informacije:

01 434 15 62

01 434 15 50

01 434 58 93

—————————————————————————-

Koristne povezave:
http://www.sklad-kadri.si/
http://www.mizks.gov.si/si/
http://www.mk.gov.si/
http://www.artservis.org/
DAAD / DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST – Štipendije za umetnike

Image Map