Gostujoči profesorji

Mednarodna dejavnost / Gostujoči profesorji

2012/2013

Št. izvajanega programa: OP RCV_VS-45

Fakulteta za dizajn je bila izbrana na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja« prednostna usmeritev 3.3: »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«

http://www.mizks.gov.si/
http://www.svlr.gov.si/

Upravičenec:
Fakulteta za dizajn v Ljubljani, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica UP, Prevale 10, 1236 Trzin

Višina dodeljenih sredstev v EUR:
15.043,00 €

Kontaktna oseba:
Almina Duraković
Pisarna za mednarodno in raziskovalno dejavnost
almina.durakovic@fd.si
telefon: 059 235 011

Program se bo izvajal od 15.10.2012 do 30.5.2013

Seznam sodelujočih gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoškem procesu v okviru javnega razpisa:

Atsushi Kitagawara, Kitagawara LAB., Architecture department, Tokyo University of the Arts, Japonska
Predvideni datumi predavanj: maj 2013
Katedra za notranjo opremo in arhitekturo prostora

Ivan Hrkaš, Academy of Fine Arts Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Predvideni datumi predavanj: februar 2013
Katedra za vizualno kulturo, Katedra za vizualne komunikacije

Tara Wainwright, University of Dundee / Victorian & Albert Museum at Dundee, Velika Britanija
Datumi predavanj: od 11. 2. do 15. 2. 2013
Katedra za notranjo opremo in arhitekturo prostora

Marie-Leen Ryckaert, ArtEZ Institute of Architecture, Nizozemska
Datumi predavanj: od 11. 2. do 15. 2. 2013
Katedra za notranjo opremo in arhitekturo prostora

 

2011/2012

Št. izvajanega programa: OP RCV_VS-11-46

Fakulteta za dizajn je bila izbrana na osnovi Javnega razpisa sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja« prednostna usmeritev 3.3: »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«

http://www.mvzt.gov.si/si/
http://www.svlr.gov.si/

Upravičenec:
Fakulteta za dizajn, Prevale 10, 1236 Trzin

Višina dodeljenih sredstev v EUR:
18.393,00 €

Kontaktna oseba:
Almina Duraković
Pisarna za mednarodno in raziskovalno dejavnost
almina.durakovic@fd.si
telefon: 059 235 011

Program se bo izvajal od 11.1.2011 do 30.5.2012

Seznam sodelujočih gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoškem procesu v okviru javnega razpisa:

Bo Linnemann, Kontrapunkt, Danska
Datum predavanj: 16.04. – 20.04.2012
http://www.kontrapunkt.com/
Delavnica na Katedri za vizualne komunikacije – REZULTATI DELAVNICE

Cynthia Mohr, College of Visual Arts and Design, University of North Texas
Datum predavanj: 16.04. – 20.04.2012
http://art.unt.edu/design.html
Delavnica na Katedri za notranjo opremo

REZULTATI DELAVNICE:

Dan Reisinger, Givatayim, Israel
Datum predavanj: 16.05. – 22.05.2010
Delavnica na Katedri za vizualne komunikacije –
REZULTATI DELAVNICE
http://www.danreisinger.com/

James Craig, Design With Type, New York, USA
Datum predavanj: 16.04. – 20.04.2012
Delavnica na Katedri za vizualne komunikacije – REZULTATI DELAVNICE, delavnica na Facebooku
http://www.designingwithtype.com/

 

»JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJE VKLJUČEVANJA GOSTUJOČIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV V PEDAGOŠKI PROCES V LETU 2010«

Št. izvajanega programa: OP RCV_VS-29

Fakulteta za dizajn je bila izbrana na osnovi Javnega razpisa sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letu 2010 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja« prednostna usmeritev 3.3: »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«

Upravičenec:
Fakulteta za dizajn, Gerbičeva 51, 1000 Ljubljana

Višina dodeljenih sredstev v EUR:
14.070,00 €

Kontaktna oseba:
Almina Duraković
Pisarna za mednarodno in raziskovalno dejavnost
almina.durakovic@fd.si

Program se je izvajal od 20.1.2010 do 30.6.2010

Seznam sodelujočih gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoškem procesu v okviru javnega razpisa:

Bastian Adrianus Stephanus Kools, B.A.S. Kools
Datum predavanj: 23.05. – 26.05.2010
Ljubljanatopia: The future of leisure on Trafalgar square; delavnica pri predmetu Studio – Notranja oprema stanovanjskih objektov, 2 letnik (redni in izredni), smer Notranja oprema

Hendrikus Lambertus Maria Van Nistelrooij, Studio Henny Van Nistelrooy
Datum predavanj: 23.05.-26.05.2010
Ljubljanatopia: The future of Trafalgar square; delavnica pri predmetu Studio – Notranja oprema stanovanjskih objektov 2 letnik, smer Notranja oprema

Nacho Lavernia, Escuela de Arte y Superior de Diseno de Valencia
Datum predavanj: 16.05.-22.05.2010
Packaging Workshop; delavnica pri predmetu Načrtovanje Vizualnih komunikacij, 2 letnik (redni), smer Vizualne komunikacije

Bojan Hadžihalilović, Akademija likovnih umetnosti Sarajevo
Datum predavanj: 09.05. – 13.05.2010 in 16.05. – 18.05.2010
Proglas Mladina; delavnica pri predmetu Načrtovanje Vizualnih komunikacij, 3 letnik (redni in izredni), smer Vizualne komunikacije

Vladimir Sanzharov, Saint-Petersburg State University of Technology and Design (SUTD)
Datum predavanj: 28.03. – 31.03.2010
Modern Trends in Russian Interior Design; predavanje pri predmetu Notranja oprema javnih objektov, 3 letnik (redni in izredni), smer Notranja oprema

Ingrid Huljev, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu
Datum predavanj: 09.05. – 15.05.2010
Workshop “Dress up” –“Obuci”; delavnica pri predmetu Oblikovanje oblačil, 2 letnik, smer Oblikovanje tekstilij in oblačil

Image Map