Erasmus

Mednarodna dejavnost / Erasmus

Kaj je ERASMUS+?

Erasmus+ je nov program EU, ki bo podpiral aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).  Omogoča nadaljevanje aktivnosti, ki so od 2007 do 2013 potekale v okviru programov Vseživljenjsko učenje in Mladi za Evropo ter drugih. Obdobje trajanja programa je od 2014 do 2020

Cilja programa Erasmus + sta povečanje znanja, spretnosti in zaposljivosti  ter modernizacija izobraževanja, usposabljanja in dela za mlade . Sedemletni program bo imel proračun v višini 14,7 milijard €, kar predstavlja 40 % več v primerjavi z do sedanjimi porabljenimi sredstvi znotraj programa Erasmus VŽU in kaže zavezanost EU k vlaganju na teh področjih .

V okviru programa Erasmus+ bo lahko več kot 4 milijone Evropejcev študiralo, opravljalo prakso in prostovoljno delo v tujini in tako pridobivalo neprecenljive delovne izkušnje. Poleg zagotavljanja štipendij za posameznike, bo program Erasmus+ podpiral mednarodna partnerstva med izobraževalnimi ustanovami, podjetji in mladinskimi ustanovami ter organizacijami in tako spodbujal sodelovanja in povezanja med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom za odpravo težav s katerimi se soočamo v Evropi. Prav tako bo podpiral nacionalna prizadevanja za posodobitev izobraževalnih sistemov, sistemov usposabljanja in mladine.

Več o programu Erasmus+ si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije.

ERASMUS+ na Fakulteti za dizajn

Na Fakulteti za dizajn v Ljubljani sodelujemo v Erasmus+ programu od akademskega leta 2007/2008.
Erasmus+ institutionalni koordinator na FD je ga. Almina Duraković.
Erasmus koda: SI LJUBLJA09

ERASMUS+ MINIMALNI POGOJI ZA ŠTUDENTE:

Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki ima v celotnem času študija ali praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na FD. Študent lahko v tujini  z namenom študija biva od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (dodiplomskem in magistrskem študiju). Z namenom prakse pa od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija.

NOVOST: Praktično usposabljanje v tujini lahko opravljajo tudi mladi diplomanti v obdobju 12 mesecev po diplomi.

Pravilnik o med-univerzitetni mobilnosti študentov (Pdf.)
Erasmus Policy Statement (Pdf.)
Erasmus University Charter (Pdf.)

RAZPIS ERASMUS+ 2016/2017

MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA v študijskem letu 2016/2017 – razpis in prijavnica

MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA v študijskem letu 2016/2017 – razpis in prijavnica

Europass CV template SLO (Word doc.), Europass CV template ENG (Word doc.) – Navodila za izpolnjevanje

RAZPIS ERASMUS+ 2017/2018

MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA v študijskem letu 2017/2018 – razpis in prijavnica

MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA v študijskem letu 2017/2018 – razpis in prijavnica

Europass CV template SLO (Word doc.), Europass CV template ENG (Word doc.) – Navodila za izpolnjevanje

MOBILNOST OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ 2017/2018 – razpis in prijavnica
Staff-Mobility-Agreement-teaching (dokument) in Staff-Mobility-Agreement training (dokument)

RAZPIS ERASMUS+ 2018/2019

MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA v študijskem letu 2018/2019 – razpis in prijavnica

MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA v študijskem letu 2018/2019 – razpis in prijavnica

Europass CV template SLO (Word doc.), Europass CV template ENG (Word doc.) – Navodila za izpolnjevanje

Partnerske institucije ERASMUS+

Fakulteta za dizajn ima podpisane bilateralne sporazume s prek 40 institucijami iz kar 20 držav partneric znotraj Erasmus programa.

Seznam vseh institucij nadete tukaj -> Seznam partnerskih institucij(PDF)

Vzorec bilateralnega sporazuma: Erasmus+ bilateralni sporazum (Word doc.)

Dokumenti ERASMUS+

Študijska izmenjava: Študijski sporazum/Learning Agreement (Word doc.)

Študijska praksa: Training agreement and Quality commitment (Word doc.)

Potrdilo o trajanju izmenjave/Confirmation of mobility (Word doc.)

Koristne povezave in dokumenti ERASMUS+

ECTS Uporabniški priročnik 

ESN Students Guidebook – Successful Recognition 

Spletna stran slovenske nacionalne agencije CMEPIUS o programu Eramsus+: http://www.erasmusplus.si/

Uradna stran Erasmus+ programa (Evropska komisija): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

European Student Housing Project MY FLAT SHAREhttp://www.myflatshare.com/ 

Erasmus+ Spletna jezikovna podpora (OLS)

Je možnost, ki jo program Erasmus+ nudi s študijskim letom 2014/15 študentom udeležencem Erasmus+ dolgoročnih mobilnosti (tj. izmenjav daljših od 2 mesecev) in omogoča ovrednotenje jezikovnega znanja na podlagi  Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike.

Študentom, ki odhajajo na izmenjavo za prakso ali študij in bodo pri svojem študiju ali praksi uporabljali enega od jezikov – BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK, SV , bo na voljo spletno preverjanje znanja pred odhodom na izmenjavo in po vrnitvi ter brezplačni spletni jezikovni tečaji v času študija ali opravljanja prakse.

Študenti se za podrobnejše informacije obrnite na ga. Almina Duraković, mag.diz.

Več o tej temi najdete tukaj.

Image Map