Članstva v mednarodnih društvih

Mednarodna dejavnost / Članstva v mednarodnih društvih

A.L.I.C.E.

Z namenom promocije, ozaveščanja pomena in vloge oblikovanja v razvoju trajnostne družbe in oblikovanja kot interdisciplinarnega intelektualnega procesa, ki je usmerjen k uporabi ter aplikaciji raziskovalnih rezultatov v končne produkte, je Fakulteta za dizajn iz Ljubljane ustanovila interesno skupino z imenom A.L.I.C.E (Architecture | Landscape | Interiors | Culture | Emotions). Skupina A.L.I.C.E. je namenjena tako strokovnjakom, profesorjem, pedagogom kot tudi študentom, ki bodo v njej sodelovali na različnih nivojih, z različnimi prispevki in na različnih interdisciplinarnih projektih.
Več na alice.fd.si

BORDER CROSSING

Od leta 2011 Fakulteta za dizajn, smer Notranja oprema in Katedra za notranjo opremo in arhitekturo prostora, sodeluje na mednarodni platformi treh univerz in treh fakultet iz Združenih držav Amerike, Škotske in Slovenije. Tri inštitucije, trije državni koordinatorji, več smeri oblikovanja, čez 150 študentov, več kot 10 mentorjev družno oblikujemo projekt in medkulturno komunikacijo, ki nas spremljana na, za javnost zaprti, spletni strani Border Crossing. Letošnji naslov projekta in raziskovanja je MACRO/MICRO/MEZZO_INTERSPACE. Poleg glavnega projekta raziskujemo tudi različne vrste identitet in medsebojne kulturne in identitetne korelacije.

GIDE, Group of International Design Education

GIDE je mednarodni konzorcij visokošolskih zavodov s področja oblikovanja, ki sodelujejo z namenom obogatiti izkušnje študentov na področju 3D, arhitekture in notranje opreme. Konzorcij je bil ustanovljen leta 2003. Skupino sestavlja sedem partnerskih institucij iz VB, Belgije, Nemčije, Italije, Švice, Slovenije in Škotske.
Institucije partnerice:

DME – Design Management Europe

Design Management Europe Award je edino tovrstno združenje v Evropi, ki združuje 24 partnerjev članic iz 17 držav z namenom strateško spodbujati dizajn management v podjetjih in javnih institucijah, na vseh nivojih delovanja in upravljanja. FD je v letu 2013 postala polnopravna članica DME.

WDO, World Design Organization

WDO je mednarodna nevladna organizacija, ki promovira industrijsko oblikovanje in njene sposobnosti ustvarjanja boljših proizvodov,  sistemov, storitev in izkušenj; boljše poslovno okolje in gospodarske subjekte; in ne nazadnje boljše okolje in družbo.WDO ima v Organizaciji Združenih narodov poseben svetovalni status. Sestavlja jo 140 članov iz 40 držav po svetu. FD je postala članica združenja 1.januarja 2017.

GOINGREENGLOBAL platforma

V letu 2018 je FD ustanovila mednarodno platformo za podporo trajnostnemu oblikovanju, ki bo širila zavedanje o nujnosti uporabe koncepta 3R, zelene tehnologije, humanih odnosih v upravljanju s človeškimi viri, uporabniku prijaznih oblikovalskih rešitvah. Na izbrano tematiko je bilo  organiziranih več umetniških in znanstveno-raziskovalnih dogodkov, v sodelovanju s študenti, mentorji in gospodarskimi subjekti. V letu 2019 si bomo prizadevali si bomo prizadevali za uveljavitev platforme v širšem nacionalnem in mednarodnem okolju.

BEDA – The Bureau of European Design Associations

BEDA je neprofitna organizacija, ki ima 46 članov iz 28 držav članic v Evropi, med katerimi je tudi Fakulteta za dizajn.  Člani so oblikovalska združenja in druge javno financirane organizacije, ki spodbujajo oblikovanje na nacionalni ali regionalni ravni, pa tudi strokovna in trgovinska združenja za oblikovalce iz vse Evrope. Združenje predstavlja  400.000 oblikovalcev iz vse Evrope. BEDA ima sedež v Bruslju.

Image Map