placeholder

Mednarodna dejavnost / CEEPUS

CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev) je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov. V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka,Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

Mobilnost študentov in profesorjev

CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network). Ustanovijo jih posamezne univerze, fakultete ali njihovi oddelki za določena področja. Tako imenovane “mreže” morajo sestavljati najmanj tri partnerske univerze/fakultete/oddelki, od katerih sta vsaj dve iz različnih držav. Ena od teh institucij je koordinator mreže. Mreža kot celota kandidira za določeno število mesecev izmenjav, ki jih lahko nameni le za gostovanje tujih študentov in profesorjev v skladu s potrjenim predlogom programa izmenjave.
Študenti in profesorji lahko kandidirajo za štipendijo le znotraj mreže, v katero je njihova institucija vključena. Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Potni stroški niso pokriti! Mreža zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent prebije na partnerski inštituciji, na domači inštituciji.

Vse od CEEPUS programu najdete na uradni strani: http://ceepus.scholarships.at/

 

Leta 2010 je bila Fakulteta za dizajn pobudnica in ustanoviteljica združenja A.L.I.C.E. – Architecture Landscape Interiors Culture Emotions (http://alice.fd.si/). K ustanovnem srečanju in podpisu Pisma o nameri je pristopilo enajst visokošolskih institucij ter dve iz gospodarstva. V osnovi je združenje namenjeno strokovnemu in pedagoškemu sodelovanju med institucijami iz območja Zahodnega Balkana, vendar so se nam pridružile tudi partnerice iz Evrope, Rusije in ZDA. Osnovni cilj združenja je vsakoletna organizacija znanstvene konference, razstave in mednarodnega natečaja za izbor najboljših študentskih projektov.

Z namenom spodbujanja mednarodnih izmenjav predavateljev in študentov smo se prijavili in tudi prejeli sredstva za izvedbo mobilnosti v okviru programa CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies (http://alice.fd.si/).

Študent, ki odhaja v tujino v okviru programa CEEPUS mora imeti status študenta in ustrezati sledečim kriterijem:
– študentje tretjega letnika imajo prednost
– sodelovanje oziroma priprava projekta v skladu s trenutno krovno temo platforme A.L.I.C.E.
– portfolio
– znanje tujega jezika
– usklajen, pripravljen Študijski sporazum
– v primeru večjega števila prijav, priporočilo predavatelja.
Povprečje ocen študenta ni merilo/kriterij za izbor.

Študent/ka mora izpolniti on-line prijavo na CEEPUS spletni strani.

Dokumentacijo in prijavo za CEEPUS mobilnost študentje oddajo v Pisarni za mednarodno in raziskovalno dejavnost, Erasmus institucionalni koordinatorki ga. Almini Duraković, almina.durakovic@fd.si, do 1. maja za zimski oziroma do 1. septembra za letni semester.

Roki za prijavo v študijskem letu 2016/2017:

15. junij: za štipendije za zimski semester za študijsko leto 2016/17  

30. oktober: za štipendije letni semester

30. november: free mover

Pomembno: Dokumentacijo in prijavo za CEEPUS mobilnost študentje oddajo v Pisarni za mednarodno in raziskovalno dejavnost, Erasmus institucionalni koordinatorki ga. Almini Duraković, almina.durakovic@fd.si, do 1. maja za zimski oziroma do 1. septembra za letni semester.

Sredstva za program CEEPUS zagotavljajo države članice tako, da omogočijo štipendiranje in namestitev tujih študentov in profesorjev.

Višine štipendij so torej različne v posameznih državah.

Valuta CEEPUS je “štipendijski mesec”.

Vsaka država letno določi število mesecev, ki jih ponudi mrežam.

Vse potrebne dokumente in povezave najdete na CMEPIUS spletni strani pod razdelkom CEEPUS: http://www.cmepius.si/ceepus.aspx

Image Map