Mednarodna dejavnost

Mednarodna dejavnost

Na Fakulteti za dizajn stremimo h kvalitetnemu mednarodnemu sodelovanju. Osnovni cilji so sodelovanje med izobraževalnimi institucijami, med fakulteto in podjetji, gospodarskimi institucijami (poučevanje strokovnjakov iz podjetij iz EU), sodelovanje z institucijami partnericami na študentskih projektih in delavnicah ter organizacija praktičnega usposabljanja za gostujoče študente. Definiranje ciljev nam je omogočilo, da potekajo izmenjave na kvalitetnejšem nivoju, znotraj oblikovane mreže partnerstev se nadgrajuje znanje predavateljev, usposabljanje študentov pa smo zastavili projektno.

Izmenjave na instituciji potekajo praviloma v okviru EU programa Erasmus. Na Fakulteti za dizajn v Erasmus programu sodelujemo od akademskega leta 2006/2007. Za izmenjave osebja in študentov iz institucij partneric, ki niso iz držav EU, se poslužujemo drugih podpornih programov, nacionalnih (npr. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije) ali mednarodnih (npr. štipendije na podlagi bilateralnih sporazumov med državami, CEEPUS).

Image Map