Dr. Lučka Kajfež Bogataj s študenti Dizajn managementa

Aktualno / Dr. Lučka Kajfež Bogataj s študenti Dizajn managementa

V okviru predmeta Management trajnostnega razvoja so študenti 3. letnika smeri Dizajn management poslušali uvodno predavanje dr. Lučke Kajfež Bogataj, z naslovom “Rasti znotraj planetarnih mej”. Dr. Kajfež Bogatajeva velja za eno izmed pionirk pri razikovanju vpliva podnebnih sprememb, področje njenega raziskovanja so podnebne spremembe in njihov vpliv na rastlinsko pridelavo v Sloveniji ter možnost blažitev in prilagoditev v različnih področjih gospodarstva.

Dr. Lučka Kajfež Bogataj je s študenti odkrito spregovorila o razvoju ter o morebitni usodi našega planeta in naših zanamcev, v kolikor bomo nadaljevali z družbenim, ekonomskim in okoljskim izkoriščanjem.

Image Map