DESIGN TALK 18.05.2017

Aktualno / DESIGN TALK 18.05.2017

INTERNATIONAL DESIGN TALK 

We are Creating Future of Slovenia, Europe and the World –

What Can We Do in the Field of Creative Industries?

v četrtek, 18.5. 2017 ob 10. uri

Fakulteta za dizajn, Prevale 10, Trzin (predavalnica 7, II. nad.)

Na prvem dogodku – International Design Talk – Fakultete za dizajn so udeleženci razpravljali o lokalnih trajnostnih izzivih globalnega pomena, kot so podnebne spremembe in migracije, z oblikovalskega stališča, s poudarkom na definiranju naših skupnih izhodišč in pozicioniranje slednjih v svetovno oblikovalsko agendo, ki spodbuja bolj trajnostno potrošnjo in proizvodnjo ter prispeva k doseganju ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj (SDGs) do leta 2030.

Na posvetu so sodelovali predstavniki iz Ministrstva za okolje in prostor RS, kreativnih industrij, predavatelji in študenti Fakultete za dizajn.

Okroglo mizo je vodila ga. Lynne Elvins, Design Rally, Velika Britanija.

Nekaj utrinkov!

INTERNATIONAL DESIGN TALK OF FACULTY OF DESIGN

We are Creating Future of Slovenia, Europe and the World –

What Can We Do in the Field of Creative Industries?

LJUBLJANA, May 18, 2017

Fakulteta za dizajn, Prevale 10, Trzin, Slovenia (classroom 7, II. floor )

International Design Talk in Ljubljana will are address local challenges with global relevance—such as sustainable questions, climate change, and migration—from a design perspective. The knowledge gathered from the Design Talk will help to define our common ground and present a world design agenda that promotes more sustainable consumption and production and contributes to the achievement of the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030.

PROGRAMME

09.00 – 09.45 Registration of participants

10.00 – 10.10 OPENING

Assist. Prof. Petra Bole, Phd,

Vice Dean for Artistic Activities, Faculty of Design

10.10 – 10.20  Darja Piciga, Phd,

Ministry of the Environment and Spatial Planning,

Citizens’Initiative for an Integral Green Slovenia

10.20 – 10.25  Taco Langius, Instituti Marangoni Milano, Italy

Form Follows Future = Form Follows Fiction?

10.25 – 10.30  Assist. Prof. Barbara Dovečar, MsC, Head of Visual Communication with students, Faculty of Design

Student Project for new Pediatric Clinic

10.30 – 10.35  Veronika Gruden, MsC, Vice Dean for Social Responsibility, Faculty of Design

Why is Corporate Social Responsibility Important? 

10.35 – 10.40  Manca Matičič Zver, Manager of House for Design Management and Innovation and MA student of Design Management at Faculty of Design

The Role of Design Management for Sustainable Development

10.40 – 10.45  Prof. Nada Rožmanec Matičič, Dean of Faculty of Design

Sustainable Design for a New European Renaissance: The Case of International Platform GoinGreenGlobal

11.15 – 12.00 ROUND TABLE

Lynne Elvins, Design Rally, UK

Zmago Novak, City of Design, Centre for Creative Economy

HexaLum, project of students Of Faculty of Design from SaloneSatellite in Milano

Taco Langius, Instituti Marangoni Milano, Italy

Darja Piciga, Phd, Ministry of the Environment and Spatial Planning

Image Map