placeholder

Aktualno / Design Biotop: Prostor in kreativno mišljenje | 24. 5. 2019, Muzej arhitekture in oblikovanja MAO

Prejeli smo:

Design Biotop: Prostor in kreativno mišljenje
View this email in your browser

Design Biotop: PROSTOR IN KREATIVNO MIŠLJENJE
24. 5. 2019, Muzej za arhitekturo in oblikovanje MAO

Letošnji Design Biotop v ospredje postavlja iskanje kreativnih in vključujočih rešitev za boljši ekonomski in socialni napredek mest, pri čemer je ključnega pomena trajnostni razvoj. Design Biotop 2019 s temo Prostor in kreativno mišljenje bo potekal v obliki delavnic za zaključene skupine (23. 5.) in za javnost odprto konferenco in delavnicami (24. 5.).

IZZIV
V zadnjih letih lahko spremljamo mnoge pozitivne in negativne primere iz mest, ki se spopadajo z izzivi trajnostnega razvoja. Prav tako poznamo primere mest, ki so v odločevalske procese vključevali različne socialne skupine in jih s tem spustili v proces sooblikovanja odločitev znotraj skupnosti. Pred tremi leti so v Helsinkih zaposlili prvo Chief Design Officer, prav tako so številna mesta zaposlila oblikovalce kot svetovalce za razvoj in reševanje kompleksnih izzivov, s katerimi se sodobno mesto sooča. Eno pomembnejših vprašanj, s katerimi se odločevalci v mestih srečujejo je, kako naj dosežemo trajnostno prihodnost, kjer bodo kreativnost, ekonomija, vključenost in razvoj mesta šli z roko v roki? S stališča zanimanja za trajnostne/sistemske pristope v oblikovanju, Design Biotop pripravlja raznolik nabor govorcev in praktičnih vpogledov s študijami primerov in delavnicami. Dvodnevni dogodek bo obravnaval povezavo med oblikovanjem, ki ima lahko povezovalni in vključevalni vpliv na procese odločevanja in trajnostnimi ekonomskimi učinki.

GOSTJE IN GOSTI
Gostje in gosti letošnjega Design Biotopa so Anne Stenros (Chief Design Officer mesta Helsinki 2016-2018), John A. Bruce in Anže Zadel (profesorja na Parsons School of Design), Antje Steinmuller (izredna profesorica na California College of the Arts in članica The Urban Works Agency), Freo Majer (umetniški direktor platforme Forecast), kolektiv MOSTLIKELY in kooperativa Working with the 99 % (Ateliermob). Več o njih si lahko preberete tu.

ZA KOGA
Konferenčni program in delavnice so namenjene vsem v polju oblikovanja, podjetništva, menedžmenta, javnega in zasebnega sektorja, arhitekture in oblikovanja ter profesionalcem sistemskega reševanja problemov. Seveda so dobrodošli tudi vsi ostali in vse ostale.

KAKO NA KONFERENCO
Za udeležbo na konferenci je potrebna predhodna prijava. Udeleženci konference se prijavijo tudi na eno izmed delavnic, ki bodo potekale v sklopu konference.
Povezava na prijavo na konferenco
Povezava na prijavo na delavnice v sklopu konference

IŠČEMO
Razmišljaš o  o skupnostnem prostoru, družbeni prepustnosti, točkamah trenja med posameznikom in skupnostjo ter metodami, ki se odzivajo na tehnološke motnje s predlaganjem socialnih inovacij? Prijavi se na Predstavi se! Kratek ideacijski pitch dogodek s fidbekom mentorjev pod vodstvom Frea Majerja in lokalnih gostov. Prijavi se tukaj.

Na delavnici profesorjev 23. 5. Anžeta Zadela in Johna A. Brucea [9.30 – 15.30, Mestna hiša, Ljubljana] iščemo predstavnice in predstavnike urbanistov/arhitektov/oblikovalcev in občanov MOL. Prijavi se tukaj.

O DESIGN BIOTOP 
Design Biotop je platforma, ki promovira kreativno mišljenje kot odskočno desko za reševanje kompleksnih izzivov. Projekt se je začel pred šestimi leti z dogodkom, ki je obravnaval vlogo kreativnih procesov pri povezovanju različnih akterjev iz področja javnega sektorja. Šest edicij kasneje, se Design Biotop posveča iskanju kreativnih in vključujočih rešitev za boljši ekonomski in socialni napredek mest, pri čemer je ključnega pomena trajnostni razvoj. Projekt vodi Društvo Tretaroka. Design Biotop je partner evropske platforme Future Architecture, ki jo koordinira Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Podporniki in ostali partnerji projekta so ALUO, MGRT in MOL.

Več o Design Biotop >>>
Več o vsebinskih sklopih delavnice in mentorjih >>>

Dodatne informacije:
www.designbiotop.si
info@designbiotop.si
+386 (0)31 288 937
Slikovno gradivo: Dostopno tukaj

***
Nosilec vsebine in projekta: DRUŠTVO TRETAROKA
Koproducent: Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Projekt je del: Future Architecture platform
Podpora: ALUO, MGRT in MOL

Copyright © 2019 Društvo Tretaroka, All rights reserved.
Na naši listi ste ker smo prepričani, da vas zanima oblikovanje.

Our mailing address is:

Društvo Tretaroka

127 Celovška cesta, Ljubljana, Slovenija

Ljubljana1000

Slovenia
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Image Map