placeholder

Aktualno / Center mladih Koper iščem udeležence za mladinsko izmenjavo European Bandcamp 2019

Iz Centra mladih Koper smo prejeli:

Iščemo udeležence: Mladinska izmenjava “European Bandcamp” v Nemčiji, na Portugalskem in v Sloveniji

Center mladih Koper išče 8 udeležencev/-k  za mladinsko izmenjavo European Bandcamp, ki bo v tem letu v treh državah (Nemčija, Portugalska in Slovenija).

EUROPEAN BANDCAMP

  1. February 25th – March 3rd 2019 – Soziokulturelles Zentrum “Die VILLA”  in Leipzig, Germany
  2. July 23th – July 29th 2019 – Casa da Juventude in Amarante, Portugal
  3. October 14th – October 21rst 2019 – Center mladih Koper in Koper, Slovenia

Ime projekta: Solidarity connects Europe – New pathways for youth work, European Bandcamp (del programa ERASMUS+)

Nosilec projekta: Villa Keller

Partnerji projekta: Casa de juventude, Amarante, Center mladih Koper

Starost udeleženca/-ke: 16. – 19. let

Datum in kraj:

  1. 25. 2. – 3. 3. 2019, Leipzig, Nemčija
  2. 23. – 29. 7. 2019,  Amarante, Portugalska
  3. 14. – 21. 10. 2019, Koper, Slovenija

Projekt je financiran iz programa ERASMUS +. Gostitelj krije stroške organizacije, namestitve, prehrane in prevoza iz Kopra do ciljnega mesta.

Za udeležence/-ke je priporočljivo, da imajo seboj žepnino, s katero bodo pokrili stroške osebnega nakupa (npr.: razglednice, spominki, čaj/kakav …).

Mladinsko izmenjavo bo spremljal mladinski delavec ali socialni pedagog in profesionalni glasbenik.

V prijavnici označite mladinsko izmenjavo, ki bi si je želeli udeležiti. Priporočeno je, da spremljamo udeležence skozi vse tri izmenjave in tako učinkoviteje povežemo skupine.

Vse zainteresirane vabimo, da izpolnite prijavnico do 17. januarja 2019.

Image Map