Gostujoči mednarodno priznani predavatelji na Fakulteti za dizajn

Aktualno / Gostujoči mednarodno priznani predavatelji na Fakulteti za dizajn

V okviru Javnega razpisa  Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016 – 2018bo fakulteta v akademskem letu 2016/2017 in 2017/2018 gostila mednarodno priznane predavatelje iz različnih podočij.

Seznam sodelujočih gostujočih predavateljev v pedagoškem procesu v okviru javnega razpisa (akademsko leto 2016/2017, II. semester):

1. Taco Langius, Istituto Marangoni, Product Design department, Milano,Italy
Predvideni čas gostovanja: 01.03.-1.6.2017 (3 mesece, skupaj 72 ur)
Daljše gostovanje

2. Julian Roberts, Fashion department, Royal College of Art in London UK
Predvideni čas gostovanja: 09.05. -11.05.2017 (krajše gostovanje)

3. Lynne Elizabeth Elvins, Design management, Design Rally, Bristol, UK
Predvideni čas gostovanja: 16.05. – 19.05.2017 (krajše gostovanje)

4. Steinar Mowatt Valade Amland, Three Point Zero, Copenhagen, Denmark
Predvideni čas gostovanja: 22.05. – 25.05.2017 (krajše gostovanje)

5. Danijela Domljan, PhD _ MA in Design _ assistant professor, University of Zagreb Faculty of Forestry, Department for furniture and wood products, Zagreb , Croatia
Predvideni čas gostovanja: 29.05. – 31.05.2017 (krajše gostovanje)

Namen javnega razpisa je spodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih. Krajša in daljša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoškem procesu bodo prispevala k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Hkrati se bodo okrepile druge oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja, kar naj bi vodilo k večji kakovosti poučevanja in s tem k večji kakovosti učenja in učnih izidov (doslej) večine nemobilnih študentov. Obenem lahko pripomorejo, da bodo zaradi njihove pozitivne izkušnje slovenski študenti v prihodnje lažje sprejeti na študij, izpopolnjevanje ali prakso na institucije v tujini. Dodatno se spodbuja krepitev povezovanja in sodelovanja s slovenskim strokovnim in akademskim osebjem, ki je zaposleno na institucijah v tujini in ki naj bi še zlasti – poleg mednarodnih izkušenj in znanj – prineslo tudi povezave s tujimi visokošolskimi, raziskovalnimi in drugimi institucijami.

Image Map